Kultur #65/2018

KI återlämnar kvarlevor ur rasbiologisk samling

Gruppen Kaurna i Adeleide kommer ha en återbegravning av kvarlevorna från en av personerna den 30 augusti. Bild från ceremonin på Karolinska Institutet den 23 augusti 2018. Foto: Erik Cronberg/KI

Nu har kvarlevorna av sju personer lämnats över från Karolinska Institutet i Sverige till Australiens ambassad. Efter 175 år ska ursprungsbefolkningen få återbegrava sina döda. Under överlämningsceremonin på KI närvarade representanter från Sametinget, Australian Museum i Sydney och svenska Världskulturmuseerna. Arbetarens Chanda Björk rapporterar.

Under en fin och värdig ceremoni återlämnades kvarlevorna av sju australiska ursprungsinvånare till Australiens regering den 23 augusti. Stämningen under ceremonin var både respektfull, hoppfull och berörande. Närvarade gjorde också representanter från Sametinget.

Kvarlevorna av de sju individerna har varit en del av Karolinska Institutets, KI:s, historiska anatomiska samlingar. I en era av europeisk kolonialism och imperialism som gjorde det möjligt, fördes kvarlevorna under tidigt 1800-tal till Sverige för att ingå i den kraniologiska delen av de i rasforskningssyfte upprättade anatomiska samlingarna.

Det första kraniet avlägsnades från Port Adeleide i södra Australien av en svensk sjökapten som ombetts av KI att skaffa kranier av ursprungsbefolkningar. Man hade visionen om en komplett samling med ”minst en individ av varje, folk, nation eller ras”.

Kraniet ansågs vara ett ”typkranium” som representerade hela den australiska kontinentens befolkning.

Kraniet ansågs vara ett ”typkranium” som representerade hela den australiska kontinentens befolkning. Då kraniet överlämnats till gruppen Kaurna i Adeleide som denna ”Old Person” tillhör, kommer en återbegravning ske den 30 augusti 2018.

Två kranier som tagits från gravar i närheten i Sydney av en militärläkare kommer att lämnas till Australian Museum i Sydney för fortsatt utredning om deras ursprung.

En zoolog, jägare och samlare införskaffade två kranier och ett fullständigt skelett från norra Queensland till samlingarna. Kranierna kommer efter konsultationer med ursprungsbefolkningen placeras i Queensland Museums vård till dess man kunnat identifiera den slutliga mottagaren. Ett nästan fullständigt skelett av ett barn kommer tillsammans med två av kranierna i ett repositorium för syftet i Canberra medan deras ursprung utreds.

Ett villkorslöst återlämnande av kvarlevor av aboriginer och invånare från Torressundöarna, från utländska samlingar och privata innehavare, stöds av australiska regeringens repatrieringsprogram. Återlämningarna är viktiga delar av försoning och en helandeprocess.

I över 25 år har mer än 1480 kvarlevor återlämnats till Australien, men i skrivande stund är antalet kvarlevor som fortfarande finns på olika institutioner runt okänt. Man antar att kvarlevor finns på institutioner bland annat i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Polen, Österrike och USA, och det pågår förhandlingar med 35 institutioner i tio länder om återlämnanden.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga