Inrikes #47/2018

Journalistfack står emot inskränkt strejkrätt

Journalistförbundet har i intervjuer bland annat pekat på att de i överenskommelsen om inskränkt strejkrätt ser faror i möjligheterna att företräda de av de egna medlemmarna som inte har ett regelrätt anställningsförhållande, exempelvis frilansare. Foto: Arbetaren

LO och TCO lovar att överenskommelsen om inskränkt strejkrätt inte kommer att påverka varken de egna medlemmarna eller maktbalansen på arbetsmarknaden. Men enligt TCO-förbundet Journalistförbundet, de enda som sade nej, brister fackens konsekvensanalys.

Inom LO och TCO ställde sig medlemsförbunden bakom överenskommelsen om inskränkt strejkrätt. Alla utom ett – Journalistförbundet, SJF.

– I det läge som förslaget diskuterades med oss kunde vi konstatera att flera av de dimensioner som vi ansåg som självklara inte hade ingått i arbetet, och därför bedömde vi det som svårt att acceptera, säger Jonas Nordling, ordförande för SJF, till Arbetaren.

Under presskonferensen om överenskommelsen, och efterföljande intervjuer och uttalanden, lovade företrädare för facken att överenskommelsen om inskränkning av strejkrätten är ”kirurgisk”. En lagändring baserad på parternas förslag kommer inte att påverka varken medlemmarna i de egna förbunden eller maktbalansen på arbetsmarknaden, var budskapet.

–  Vi gillar inte den riktning som strejkrättsutredningen gått i eftersom den riskerar att rubba maktbalansen på arbetsmarknaden. Nu har vi hittat en balanserad lösning. Det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka, sade Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare, i ett pressmeddelande i samband med att överenskommelsen slutits.

Men Jonas Nordling och SJF:s förbundsstyrelse håller inte med. Redan när förbundet fick se förslaget, en vecka innan beskedet skulle lämnas, upplevde fackets företrädare att det fanns tydliga brister. Framför allt var det just bedömningen av förslagets följder som de menade inte höll.

– Efter några kontrollfrågor kunde vi konstatera att vissa dimensioner helt saknats i konsekvensanalyserna. Vi menade därför att effekterna inte fullt ut hade kunnat utvärderas, säger Jonas Nordling.

Att konflikträtten med detta förslag skulle inskränkas i lag var naturligtvis problematiskt i sig.
Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet

Fanns det i ert övervägande inget principiellt, demokrati- eller rättighetsbaserat perspektiv?

– Vi valde att inte ställa oss bakom förslaget av flera skäl. Att konflikträtten med detta förslag skulle inskränkas i lag var naturligtvis problematiskt i sig. Rent principiellt bör denna rätt hållas så fri som möjligt i lagtexter, för att sedan i första hand hanteras avtalsmässigt.

Journalistförbundet har i intervjuer pekat på att de även såg faror i möjligheterna att företräda de av de egna medlemmarna som inte har ett regelrätt anställningsförhållande, exempelvis frilansare. Men också att förbundet, till skillnad från LO och TCO i övrigt, inte anser att farorna med så kallad avtalsshopping är självklart undanröjda.

– Det är inte heller utrett hur det här påverkar när gränsdragningen mellan två olika fackförbund är oklar. Vi ser en risk för att det skulle kunna finnas kryphål för arbetsgivarsidan där, säger förbundets vice ordförande Ulrika Hyllert till tidningen Journalisten.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga