Utrikes #35/2018

Unga värst utsatta för arbetsplatsolyckor

Enligt Internationella arbetsorganisationen, ILO, dör i genomsnitt årligen 2,78 miljoner arbetare i världen på grund av arbetsrelaterade sjukdomar eller olyckor. Slakteri- och köttindustrin är en av de branscher där ohälsa och olyckor är vanliga. Foto: Eraldo Peres/TT

380 000 personer dör varje år i olyckor på sina arbeten runt om i världen. Även om det görs framsteg drabbas fortfarande många av arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar på den latinamerikanska arbetsmarknaden. Särskilt utsatta är de unga arbetarna.

De senaste decennierna har arbetsmiljöskyddet stärkts ordentligt i Latinamerika, enligt Nilton Freitas, regional representant för det internationella byggfacket IFBWW och medförfattare till en uppslagsbok om säkerhet på jobbet. Nilton Freitas säger att utvecklingen gått särskilt snabbt det senaste decenniet, vilket beror på att många myndigheter har börjat samordna sina arbeten bättre.

– Det har ökat uppmärksamheten kring arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor och lett till att fler arbetsgivare har straffats, säger han från sin arbetsplats på IFBWW:s kontor  i Panama City.

Han tillägger att de som drabbas av de svåraste olyckorna inom byggsektorn oftast är unga arbetare.

På regional nivå är frågorna fortfarande högaktuella enligt Julio Fuentes, biträdande generalsekreterare för de argentinska statsanställdas fackförbund ATE. I Argentina avlider en person av arbetsrelaterade orsaker var åttonde timme, enligt den officiella statistiken.

– Situationen överlag i Latinamerika är knepig. Men i Argentina finns det inga statliga organ, regleringar eller lagar som verkar för förebyggande insatser. Någon sådan politik förs inte, säger Julio Fuentes.

Enligt Internationella arbetsorganisationen, ILO, dör i genomsnitt årligen 2,78 miljoner arbetare i världen på grund av arbetsrelaterade sjukdomar eller olyckor. De flesta avlider av sjukdomar, men varje år dör även 380 000 människor i olyckor som inträffar på arbetsplatser.

Värst drabbade är de unga, i åldern mellan 15 och 24 år, som enligt ILO riskerar att drabbas av skador på arbetet i betydligt högre grad än äldre.

Många unga arbetare livnär sig på osäkra eller informella arbetsplatser, vilket leder till att de utsätts för större risker.
Carmen Bueno, expert vid ILO

ILO-experten Carmen Bueno, som är verksam i Chile, säger att orsakerna till att unga arbetare drabbas värst är flera. En är att de yngre är mindre riskmedvetna, en annan att de saknar erfarenhet och inte fått någon utbildning i säkerhetsfrågor.

– Dessutom har de färre kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter. Och många unga arbetare livnär sig på osäkra eller informella arbetsplatser, vilket leder till att de utsätts för större risker, säger Carmen Bueno.

De blir ombedda att göra saker och lyder eftersom de är rädda för sina chefer.
Saul Barrera, gruvarbetare i Colombia

Enligt ILO förhåller det sig dessutom så att antalet fall av arbetsrelaterade sjukdomar bland ungdomar mycket väl kan vara underrapporterade, eftersom många symptom inte uppkommer förrän arbetarna har blivit äldre.

En som upplevt detta är gruvarbetaren Saul Barrera från Colombia som är 56 år gammal. Sedan ung ålder har han arbetat i bullriga miljöer och i dag lider han bland annat av försämrad hörsel och problem med värk i axlarna.

Han säger att alla arbetare utsätts för risker – men att situationen är värst för de unga, och berättar om en ung kollega som nyligen blev av med ett finger i en olycka.

– De unga skickas in utan att ha erfarenhet eller kunskaper för att täcka upp för andra arbetare. De blir ombedda att göra saker och lyder eftersom de är rädda för sina chefer, berättar Saul Barrera.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp