Debatt #25/2018

Lägg ned utredningen om ingrepp i strejkrätten!

Avtalsshopping, lönedumpning och gula fackföreningar. Det riskerar att följa i spåren av regeringens planerade ingrepp i strejkrätten, menar debattörerna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringens planer på att inskränka strejkrätten bryter mot ILO-konventionerna 87 och 98, som Sverige ratificerat. Att det bara är det kollektivavtalstecknande facket som kan förhandla och vidta stridsåtgärder och alla andra fackföreningar därmed får finna sig i arbetsfred innebär i praktiken att föreningsfriheten avvecklas. Det skriver Stockholm-Gotlands distrikt av SAC Syndikalisterna.

En grundtanke inom arbetsrätten är att arbetsmarknadens parter själva gör upp, utan politisk inblandning. Den utredning som regeringen har tillsatt om förändringar i strejkrätten är ett direkt hot mot dessa väletablerade spelregler. Det är fråga om ett beställningsarbete från Svenskt Näringsliv, som i drygt tjugo år krävt ingrepp i den grundlagsfästa strejkrätten.

Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg har pekats ut som ett hot mot arbetsfreden. Då vill vi påminna om att senaste gången de gick i strejk gentemot APM Terminals var i januari 2017, under åtta timmar, enligt Medlingsinstitutets årsrapport. Enligt samma rapport står det klart att det var den lockout som APM Terminals orkestrerade i maj-juni som satte arbetsfreden ur spel under 2017.

Medlemmar i Hamn4an stängdes ute från arbetsplatsen under 371 timmar! Samtidigt som APM Terminals utlöste denna omfattande lockout tillsatte en socialdemokratisk regering en utredning – men inte för att inskränka arbetsköparnas lockouträtt, utan strejkrätten!

I efterhand har det framkommit att branschorganisationen Sveriges Hamnar och APM Terminals haft kontinuerliga kontakter med regeringskansliet. Enligt uppgifter i medierna har utredningen tänkt sig att fredsplikt i kollektivavtal skall ha allmän giltighet. Först till kvarn har exklusivt monopol. Andra fackföreningar får finna sig i att arbetsfred gäller även dem.

I praktiken innebär detta att föreningsfriheten avvecklas!

Det är lika absurt som det låter.

Utredarna tycks dock laborera med en lika tvivelaktig bakdörr. Om ytterligare en fackförening vill teckna kollektivavtal kan de ansöka hos den avtalsbärande organisationen om tillstånd att tillgripa stridsåtgärder.

Det är lika absurt som det låter. Den fackliga organisation som har monopolavtalet ska få tillåta eller förbjuda andra fackföreningar att strejka! Det öppnar för så kallad avtalsshopping, det vill säga att arbetsköparen väljer det billigaste avtalet, vilket i sin tur leder till lönedumpning och försämrade villkor.

Det är också fullt möjligt att det bildas så kallade gula fackföreningar som är lojala mot arbetsköparen och som med en ny lag skulle kunna hindra såväl LO som Hamn och SAC att ta strid för bättre villkor.

Trots den faran har LO-ledningen klart och tydligt deklarerat att man inte tolererar flerpartsavtal. I deras värld har de ett vidsträckt fackligt monopol, välsignat av staten.

Tyvärr har det fallit i glömska hur kollektivavtalssystemet etablerades inom skogsbruket under 1940- och 1950-talen, med tre jämbördiga fackföreningar, varav en hörde till LO, en var bondefackliga RLF och en var vi i SAC Syndikalisterna. På andra sidan förhandlingsbordet återfanns länge fyra motparter till dessa tre fackföreningar.

I modifierad form fungerade dessa partsrelationer ända till 1990-talet. I nutid har vi till exempel två olika lärarförbund som tecknar avtal.

Noteras kan att inom SAC gick avtalen ut på medlemsomröstningar innan de blev arbetsrättsligt bindande. Hamnarbetarförbundet har en likartad välvårdad medlemsdemokrati och hög medlemsaktivitet. De utgör därmed också ett föredöme som borde inspirera medlemmar i toppstyrda förbund inom LO, TCO och SACO.

Vi anser att utredningen bör läggas ned. Sakligt sett bryter regeringens planer mot ILO-konventionerna 87 och 98, som Sverige ratificerade redan 1949 respektive 1950. Vi förväntar oss att en samlad fackföreningsrörelse står bakom vårt krav.

Kristian Falk, Enköping-Heby LS
Peter Forsberg, Stockholms LS
Anna Fröding, Västerås LS
Anna Cavallin, Frescati LS
Gustav Jonzon, Frescati LS
Erik Bonk, Solna LS

på uppdrag av Stockholm-Gotlands SAC-distrikts årskonferens den 10 mars 2018

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984