En majoritet av SACO-facken säger också nej

20 av de 23 tjänstemannaförbunden inom SACO säger även de nu nej till en inskränkning av strejkrätten. Det innebär att en absolut majoritet inom alla de största fackliga centralorganisationerna är emot.

Inrikes
Tio tjänstemannaförbund inom SACO riktar i en gemensam skrivelse kritik mot den utredning som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson beställt.
Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

En majoritet av facken inom samtliga fackliga centralorganisationer i Sverige säger nej till en begränsning av strejkrätten. Det kan konstateras nu när även tjänstemannaförbunden i SACO tagit ställning i en enkätundersökning genomförd av tidningen Arbetsvärlden.

20 av 23 tjänstemannaförbund svarade att de var emot inskränkt konflikträtt. Tio av dem lämnar ett gemensamt svar till tidningen, i vilken de riktar kritik mot den utredning som arbetsmarknadsministern beställt.

”Utredningen har fått i uppdrag att lösa den enskilda situation som uppstått i Göteborgs hamn. Uppdraget är dock så utformat att det riskerar att påverka hela arbetsmarknaden. Om fredsplikt införs för konkurrerande fackförbund får det stora konsekvenser på tjänstemannasidan, där det i dag är vanligt med flera avtal på samma arbetsplats”, svarar de Arbetsvärlden.

Enligt förbunden skulle det innebära en begränsning av föreningsfriheten och riskerar öppna för avtalsshopping. De ifrågasätter också att regeringen låter en enskild konflikt bli förevändning för en lagändring. ”Att riskera den svenska kollektivavtalsmodellen på grund av ett enskilt fall är inte försvarbart.”

Av de 23 förbunden, svarar Reservoffiersförbundet inte alls. Officersförbundet skriver att deras förbundsstyrelse ännu inte tagit ställning. Men DIK vill inte ta ställning alls.

– Frågan är komplicerad och vi kan inte i nuläget svara ett enkelt ja eller nej. På en övergripande nivå handlar frågan om vad som är parterna respektive lagstiftarens roll. Den svenska kollektivavtalsmodellen fungerar i dag bra i de allra flesta fall och DIK värnar partnernas autonomi och rätt att sätta reglerna på arbetsmarknaden, säger fackförbundets pressansvarige Robert Stjernberg till Arbetsvärlden.

Arbetaren har tidigare kartlagt inställningen bland LO-förbunden, vilken visade att 12 av 14 förbund sade nej till en inskränkning av strejkrätten. Handels svarade först “Nja” på frågan, men ändrade sig efter publiceringen och ville då svara Nej.

Arbetsvärlden gjorde en liknande undersökning i enkätform bland TCO-förbunden där 12 av 14 svarade nej på frågan om strejkrätten bör inskränkas. I Arbetaren svarar dock Unionen att de kan tänka sig en inskränkning, under förutsättning att det kan täppa till den “lucka” som gör det möjligt för Hamnarbetaförbundet att strejka trots att arbetsköparen har avtal med Transport.