Riskfylld bemanning inom barnomsorgen

65 procent av Sveriges barnskötare anser att bemanningen på landets förskolor är otillräcklig. En tredjedel av de tillfrågade anser dessutom att den varje vecka utgör en säkerhetsrisk för barnen. Det visar en medlemsenkät som Kommunal genomfört.

Inrikes
Sjukskrivningar för stress och utmattningsrelaterade sjukdomar är vanligt bland personal som arbetar på landets förskolor.
Foto: Anders Ahlgren/TT

Genom att ta på sig extra mycket jobb kompenserar personalen för bristen på kollegor, något som bidragit till en både psykiskt och fysiskt pressad arbetsmiljö. Det menar utredaren Kerstin Mikaelsson som arbetat med den nya rapporten från Kommunal.

Till tidningen Kommunalarbetaren sägerKerstin Mikaelsson att drygt 3000 barnskötare har svarat på frågorna från facket och att resultatet visar på en försämring sedan medlemsenkäten från 2012. En tredjedel av de tillfrågade ansåg att bemanningen minst en gång i veckan var så otillräcklig att den utgör en risk för barnens säkerhet.

– Det är verkligen oroväckande, säger Kerstin Mikaelsson till Kommunalarbetaren.

Man måste börja se förskolan som den viktiga arbetsplats den är och man ska kunna jobba där hela livet.
Kerstin Mikaelsson, utredare på Kommunal

Statistik från Skolverket visar att personaltätheten de senaste åren legat konstant trots att barngrupperna hela tiden vuxit. Många barnskötare känner också, enligt enkäten, att de inte räcker till för barnen.

Facket menar att ansvaret vilar på arbetsköparna som måste jobba för en bättre arbetsmiljö med fler trygga anställningar.

– Man måste börja se förskolan som den viktiga arbetsplats den är och man ska kunna jobba där hela livet. Det är väldigt många medborgare som möter förskolan dagligen och många är med rätta mycket nöjda. Men mycket går också under radarn, som vad som är en bra och hållbar arbetsmiljö för personalen, säger Kerstin Mikaelsson till Kommunalarbetaren.

I dag är barnomsorgen en av de branscher som har högst andel sjukskrivningar gällande stress och utmattningsrelaterade sjukdomar.