Utrikes #94/2017

Förslag på DNA-test för att spåra FN-förövare

Fredsbevarande FN-trupper vid ceremoni i Bangui, Centralafrikanska republiken. Bara i Centralafrikanska republiken ska minst 200 barn ha blivit offer för övergrepp av soldater som jobbat på uppdrag av FN. Foto: TT

Efter att flera fall av övergrepp från FN-styrkor uppdagats har det börjat talas om att eventuellt införa ett dna-register för att bekämpa sexuell exploatering och utnyttjande. Men resonemanget möts också av kritik.

Anne Marie Goetz, professor i globala frågor vid New Yorks universitet, säger att det finns ett antal åtgärder som kan vidtas för att minska antalet fall av sexuella övergrepp och utnyttjande – som att fler kvinnor deltar i fredsbevarande insatser, förbättrad utbildning och ökad medvetenhet samt bättre möjligheter för de som utsätts att rapportera övergrepp.

– Men en åtgärd som skulle kunna vara avskräckande och som inte diskuterats mycket är insamling av dna-uppgifter innan personer sänds ut på uppdrag inom fredsbevarande insatser.

De länder som bidrar med trupper skulle också kunna använda detta som ett tillfälle att förklara för dem som arbetar i insatserna att de löper risk att åtalas för våld och utnyttjande och måste betala underhållsbidrag vid faderskap.

Anne Marie Goetz, tidigare chefsrådgivare när det gäller frågor om fred och säkerhet vid FN-organet UN Women

Hon menar att ett enkelt salivtest direkt från munnen är tillräckligt för att få fram material som kan användas vid utredning av våldtäkt eller av faderskap. Bara själva insamlingen skulle öka medvetenheten om att personal kan komma att ställas till svars.

– De länder som bidrar med trupper skulle också kunna använda detta som ett tillfälle att förklara för dem som arbetar i insatserna att de löper risk att åtalas för våld och utnyttjande och måste betala underhållsbidrag vid faderskap, säger Anne Marie Goetz, tidigare chefsrådgivare när det gäller frågor om fred och säkerhet vid FN-organet UN Women.

Men förslaget om ett dna-register har mött motstånd, både från personal och medlemsstater som bidrar med trupper till FN:s fredsbevarande insatser. Bland annat hänvisar man till integritetsskyddet.

Paula Donovan vid organisationen Aids Free World säger att en oberoende tredje part skulle behöva ha hand om registret. Hon påpekar också att det skulle vara ett verktyg och inte lösningen. Det krävs också att FN genomdriver krav på underhållsbidrag. Aids Free World inriktar sig just på att bekämpa sexuella övergrepp begångna av fredsbevarande styrkor.

Den tidigare FN-chefen Ban Ki-Moon föreslog att i de fall där någon anklagas för övergrepp skulle lönen hållas inne. Så snart det klarlagts att någon är skyldig skulle lönen överföras till en fond som skulle utbetala medel till offer för övergrepp.

Paula Donovan menar att de viktigaste problemen kvarstår, eftersom de som begått övergrepp fortfarande är anställda av FN och medel distribueras till organisationer som arbetar med frågan men inte just de enskilda som utsatts.

Enligt BBC införde Storbritannien redan 1985 ett dna-register som ett verktyg för att bekämpa brott. För närvarande finns dna från över fem miljoner personer i registret. Det beräknas att omkring 40 000 brott kan lösas varje år med hjälp av registret. USA, Kanada och de flesta europeiska länder har numera också dna-register. Verktyget betraktas som ett av de viktigaste genombrotten i modernt polisarbete. Hittills finns dock knappt någon forskning på huruvida dessa register minskat antalet brott.

När någon ska börja arbeta för FN ska de inte behöva lämna dna-prov. Enligt det här förslaget så förutsätts alla FN-anställda vara potentiella förövare.

Ian Richards, ordförande för fackförbundet CCISUA som representerar 60 000 FN-anställda

Ian Richards, ordförande för fackförbundet CCISUA som representerar 60 000 FN-anställda, är kritisk.

– När någon ska börja arbeta för FN ska de inte behöva lämna dna-prov. Enligt det här förslaget så förutsätts alla FN-anställda vara potentiella förövare. Ingen arbetsgivare och inget land begär att anställda eller medborgare lämnar dna- prov och det finns goda skäl för det, bland annat när det gäller rätten till personlig integritet och att skydda mot felaktig användning av personuppgifter.

FN-organet WIPO, som arbetar med immaterialrätt, uppges nyligen ha försökt få ut dna-uppgifter om anställda i ett försök att identifiera någon som anmält missförhållanden.

FN:s talesperson Stephane Dujarric sade i ett möte med pressen den 3 november att anklagelser om övergrepp rapporterats i 31 fall mellan 1 juli och 30 september i år men att alla inte har bekräftats ännu. Av dessa gäller 12 fall fredsbevarande insatser och 19 gäller organ, fonder och program. Totalt 10 fall gäller sexuella övergrepp och 19 sexuell exploatering. I 12 av fallen handlar det om händelser 2017, 2 gäller händelser 2016 och 6 fall 2015 eller tidigare.

Han framhöll att arbetet fortsätter inom FN för att bekämpa sexuella övergrepp. Särskilda representanter för offer har anställts vid FN- högkvarteret och i fyra fredsbevarande insatser. Den fredsbevarande insatsen i Centralafrikanska republiken granskas för närvarande.

– Vi pilottestar också ett regelverk som klargör roller och ansvar på marken för att säkra samordningen i att ge offer omedelbart stöd, säger Jane Connors, som inom FN utsetts för att arbeta med att stödja offer, och som nyligen kom tillbaka från Centralafrikanska republiken.

Sammanlagt 1,5 miljoner dollar har samlats in från medlemsstater till en fond som inrättats för att ge stöd till offer för sexuell exploatering.

– Som ett led i våra ansträngningar för att sätta stopp för straffriheten utvecklar vi ett elektroniskt verktyg. Det gäller översyn av personalstyrkan och de som avskedats till följd av bekräftade anklagelser om sexuell exploatering och övergrepp, eller som sagt upp sig eller avskedats i samband med en utredning. Vi har också infört obligatoriska utbildningar för all FN-personal innan någon sänds ut på uppdrag, säger Jane Connors.

Minst 75 länder har skrivit på en överenskommelse som syftar till att förhindra att FN-anställa begår sexuella övergrepp.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp