Emma Goldman i Ryssland – del 3

Tidningen Arbetaren har en 95-årig historia och ett rikt materialarkiv. På senaste tiden har vi gjort ett antal nedslag i arkivet och återpublicerat några av alla texter som ryms där. Dagens återpublicering är den tredje och sista delen av Emma Goldmans berättelse från det postrevolutionära Ryssland, utgiven 1924.