Utrikes #73/2017

Antalet hungrande i världen ökar igen

Det konflikthärjade Sydsudan är ett av de länder i Afrika där människor hungrar. Bilden är från en nödhjälpskö i Fangak i juni i år. Foto: Sam Mednick/TT

Antalet människor som går hungriga på jorden ökar igen, efter en stadig nedgång under det senaste decenniet. Det skriver FN i sin nya årsrapport om livsmedelssituationen i världen. Förra året tvingades 815 miljoner människor gå hungriga, 38 miljoner fler än året innan.

De 815 miljoner människor som går hungriga motsvarar 11 procent av världens befolkning.

I den nya rapporten, som skrivits i samarbete med flera stora FN-organ, understryks att klimatrelaterade händelser och ett ökat antal konflikter drivit på matbristen i världen.

Hungern och undernäringen förvärras i samband med konflikter och i samhällen där institutionerna är svaga, enligt den nya rapporten, som är den första genomgången av utvecklingen i förhållande till de nya globala målsättningarna om att utrota hungern till 2030.

Vid sidan av alla som lider brist på mat hotas också många miljoner människors hälsa av undernäring.

Flest hungrande finns i Asien, där 520 miljoner människor inte kan äta sig mätta, följt av Afrika med 243 miljoner människor och ytterligare 42 miljoner i Latinamerika. Afrika är dock den världsdel där högst andel människor går hungriga, med 20 procent.

I världen finns det 155 miljoner barn under fem år vars utveckling har hämmats på grund av undernäring. Av dessa lever 122 miljoner barn i världen i länder där det pågår konflikter.

Människor som lever i länder där det råder långvariga kriser löper nästan 2,5 gånger högre risk att drabbas av undernäring, enligt rapporten.

Rapportförfattarna slår fast att världssamfundet står inför en stor utmaning när det gäller att nå upp till målsättningen om att skapa en värld utan hunger till 2030. Om detta ska lyckas krävs det både nya satsningar och nya arbetsmetoder.

År 2015 beräknades det finnas 777 miljoner kroniskt undernärda människor i världen, en siffra som under förra året beräknas ha stigit med ytterligare 38 miljoner människor. Det är samtidigt en minskning sedan 2000, då 900 miljoner människor beräknades gå hungriga.

Att antalet hungrande nu ökar efter en lång period av sjunkande siffror kan var ett tecken på ett trendbrott. Enligt rapporten har bristen på mat särskilt förvärrats i Afrika söder om Sahara och i sydöstra och västra Asien, främst i områden som är drabbade av konflikter, torkor och översvämningar.

Under förra året var vart tolfte barn i världen underviktig i förhållande till sin längd och fler än hälften av dessa barn, 27,6 miljoner, lever i Sydasien.

Andelen barn som har fått sin utveckling hämmad är enligt rapporten ”oacceptabelt hög” i vissa regioner – och om den nuvarande trenden håller i sig kommer inte målsättningen i Agenda 2030 om att avskaffa tillväxthämningen bland barn att kunna uppnås.

Rapportförfattarna påpekar att Sydsudan drabbades av svält under flera månaders tid under året och att det finns en risk för att en liknande situation kan uppstå i flera konfliktdrabbade regioner, däribland nordöstra Nigeria, Somalia och Jemen.

Cheferna för de fem FN-organen FAO, WFP, Ifad, Unicef och WHO skriver i rapporten att det nu är hög tid för världen att förstärka alla insatser för att kunna leva upp till de ambitiösa målsättningarna i Agenda 2030, och skapa en värld befriad från hunger, undernäring och fattigdom.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga