Utrikes #66/2017

Sydasien hårt drabbat av översvämningar

Människor tvingas ta sig fram med hjälp av bananflottar för att hämta rent dricksvatten i delstaten Assam i Indien. Foto: Anupam Nath/TT

Många miljoner människor har drabbats av de översvämningar som påverkat stora områden i Sydasien. Hjälporganisationer varnar nu för att en humanitär kris hotar i de drabbade regionerna i Nepal, Bangladesh och Indien.

Minst 700 personer uppges ha mist livet efter översvämningarna, som har spolat bort mängder av byggnader och förorsakat jordskred. Miljontals människor uppges ha drabbats i Nepal, Bangladesh och Indien, där många har tvingats överge sina hem.

Flera andra lever i en mycket utsatt situation utan tillgång till vare sig el eller mat. Enligt hjälporganisationer har många tagit sin tillflykt till enkla läger där situationen är mycket svår.

Detta är snabbt på väg att bli den värsta humanitära kris som drabbat regionen på flera år.
Martin Faller, biträdande chef för Internationella Rödakorskommitténs Asienavdelning

I många områden har vattnet nu börjat sjunka undan, men floderna är fortfarande överfyllda. Vägar och järnvägslinjer har drabbats hårt, tusentals skolor har tvingats stänga och översvämningarna har även slagit mot sjukhus och vårdcentraler som inte längre kan hjälpa människor som drabbats av vattenburna sjukdomar.

– Detta är snabbt på väg att bli den värsta humanitära kris som drabbat regionen på flera år. Det krävs snabba insatser för att bemöta de växande behoven hos de miljontals människor som drabbats av dessa förödande översvämningar, säger Martin Faller, biträdande chef för Internationella Rödakorskommitténs Asienavdelning.

Enligt honom riskerar miljontals människor i olika delar av Nepal, Bangladesh och Indien att drabbas av brist på mat, samtidigt som sjukdomar kan bryta ut på grund av förorenat vatten.

Biståndsorganisationen Oxfam uppger att det råder stor brist på rent dricksvatten, mat, härbärgen, filtar, hygienprodukter och solpaneler.

Enligt myndigheterna i Bangladesh har mer än en tredjedel av landet drabbats av översvämningarna. Flodvattennivåerna i flera av landets stora städer stiger fortfarande, och leder till att fler områden hela tiden blir översvämmande. I flera av landets floder är vattennivåerna nu ännu högre än de var 1988, då landet drabbades av de värsta översvämningar landet upplevt.

Katastrofmyndigheten i Bangladesh uppger att mer än en halv miljon människor i landet har drabbats av översvämningarna. Bönderna har drabbats allra värst och jordbruksdepartementet uppger att upp emot en halv miljon hektar åkermarker har spolats bort av vattenmassorna.

Jordbrukaren Abdul Hamid från distriktet Rangpur uppger att hela hans risodling nu är förstörd.

– Jag vet inte hur jag ska klara denna förlust, säger han och påpekar att även hans hus blivit förstört i katastrofen.

Elva miljoner människor i Indien uppges vara drabbade av de massiva översvämningarna. Tillfälliga läger har fått sättas upp för att härbärgera dem som mist sina hem i vattenmassorna.
Elva miljoner människor i Indien uppges vara drabbade av de massiva översvämningarna. Tillfälliga läger har fått sättas upp för att härbärgera dem som mist sina hem i vattenmassorna. Foto: Aftab Alam Siddiqui/TT

I Indien uppges hela 11 miljoner människor ha drabbats av översvämningarna, i fyra av landets nordliga regioner. Detta samtidigt som Indiens meteorologiska institut varnar för att ytterligare nederbörd är att vänta de kommande dagarna.

Rajib Banerjee, minister med ansvar för vattenfrågor i den indiska delstaten Västbengalen, säger att vattenmängden i många floder i regionen ligger långt över den nivå som klassas som farlig.

– Situationen i distriktet Malda är mycket allvarlig eftersom vattnet i floden Mahananda fortsätter att stiga, säger Rajib Banerjee.

Även i den indiska delstaten Assam är situationen mycket svår, då många flodbäddar gett vika och människor har tvingats fly från sina hem. Allra värst har de fattiga bönderna drabbats.

Även norra delen av den indiska delstaten Uttar Pradesh har drabbats hårt, men allra värst är situationen i Bihar, där 150 människor uppges ha mist sina liv och närmare en halv miljon tvingats överge sina hem under den senaste tiden.

Suresh Achaya, nyhetschef för ABC News TV i Nepal, säger att 14 av landets distrikt har drabbats av översvämningarna och att 134 personer rapporteras döda medan ytterligare 30 personer är försvunna.

I Nepal har många regioner förblivit avskurna, med brist på mat, vatten och el. Tusentals människor har tagit sin tillflykt till bland annat skolor och tempel. Landets myndigheter menar att de stora mängder åkermarker som spolats bort riskerar att få en lång negativ inverkan på den ekonomiska situationen i landet.

Forskare menar att de förödande översvämningarna förvärrats på grund av klimatförändringar.

–De hänger definitivt samman med förändringarna av monsunen, säger Saleemul Huq, vid International Centre for Climate Change and Development, ett center som är knutet till ett universitet i Dhaka.

Sydasiens länder har redan tidigare drabbats hårt av förändrade väderförhållanden, som lett till både ökad nederbörd och fler torkor, översvämningar och tropiska stormar.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga