Inrikes #60/2017

Fler anmälningar om bristfällig arbetsmiljö

Lokalernas utformning på arbetsplatsen är ett återkommande problem i tipsen Arbetsmiljöverket får in. Foto: Henrik Montgomery/TT

Allt fler tipsar Arbetsmiljöverket om förekommande problem med arbetsmiljön på arbetsplatser runt om i landet. Myndigheten arbetar för högvarv för att kunna hantera tipsen, vilka framför allt handlar om lokalernas utformning.

Arbetsmiljöverket får in allt fler tips om missförhållanden vad gäller arbetsmiljön på landets arbetsplatser. Under årets första sex månader kom det in 73 procent fler tips än det gjorde under samma period 2016, vilket redan det var ett rekordår i frågan.

Det är tidningen Transportarbetaren som begärt ut statistik och kartlagt ökningen av inkomna tips. Framför allt är det de skriftliga tipsen om brister i arbetsmiljön som ökat.

Från årsskiftet och fram till den sista juni i år hade totalt 2 085 tips inkommit till verket.

– De vanligaste tipsen handlar om arbetsplatsens utformning. Då kan man dra slutsatsen att det handlar om lokaler. Det här är en ganska tydlig skillnad mellan tips och tillbudsanmälan. Inom tips är det ovanligt med anmälan om våld och hot medan det inom tillbud är väldigt framträdande, säger Patrick Söderquist, tillförordnad enhetschef på svarstjänst på Arbetsmiljöverket, till Transportarbetaren.

Arbetsmiljöverket uppger att de inte vet vad den stora ökningen beror på, men att deras avdelning för statistik ska granska det efter semestertiderna.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp