Inrikes #51/2017

Sahlgrenska anmälda till Arbetsmiljöverket

Sahlgrenska universitetssjukhuset är ett av de få sjukhus i Västra Götalandsregionen som tillhandahåller behandlingsmetoden trombolys för strokepatienter. Därför ses den rådande platsbristen som extra alarmerande. Foto: Jonas Dagson/TT

Problemen sprider sig inom neurosjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Under sommaren finns endast 14 platser. Nu hoppas anställda att Arbetsmiljöverket ingriper mot sjukhuset.

Arbetssituationen på Sahlgrenska universitetssjukhusets strokeavdelning är så dålig att Vårdförbundet valt att anmäla arbetsköparna till Arbetsmiljöverket, som startat en utredning.

Enligt Karin Schelin, sjuksköterska på avdelningen och företrädare för Vårdförbundet, har situationen briserat under de senaste månaderna.

– Avdelningen har kapacitet att ta emot 40 patienter men på grund av personalbrist har vi under våren varit tvungna att stänga ned och bara ta emot 22. Nu under sommaren har vi endast 14 platser, det är en rekordlåg siffra, säger hon till Arbetaren.

Nu under sommaren har vi endast 14 platser, det är en rekordlåg siffra.
Karin Schelin, sjuksköterska

Sahlgrenska universitetssjukhuset är ett av de få sjukhus i Västra Götalandsregionen som tillhandahåller behandlingsmetoden trombolys för strokepatienter, och det enda sjukhuset i regionen som har tillgängliga neurologer. Därför är platsbristen extra alarmerande, säger Karin Schelin.

– I genomsnitt inkommer två strokelarm per dygn i regionen, vars patienter nu tvingas samsas om 14 platser. Det innebär att de bara kan få akut behandling hos oss innan de skickas vidare. Patientomsättningen är väldigt hög.

Problemen har spridit sig som ringar på vattnet. I våras gjorde akutmottagningen en anmälan till Arbetsmiljöverket som gick på anmälarnas linje om arbetsmiljöbrott. Ledningens åtgärdsplan innefattade att två gånger varje dygn tömma akutmottagningen och skicka patienter till andra avdelningar.

– Efter det förvärrades situationen för alla. Vi har patienter som ligger i korridorerna på många avdelningar, säger Karin Schelin.

Hon hoppas att sjukhuset fälls och döms att betala vite. Det skulle sända en viktig signal till bättre åtgärder än de som hittills erbjudits.

– Som det är nu har problemen flyttats runt och inga förslag till konkreta lösningar har presenterats. Detta måste nå högst upp i toppen, mina närmaste chefer jobbar ju redan på så gott de kan.

I nära samtal med Vårdförbundet och personalchefer har vi utarbetat en modell som fått stöd av Arbetsmiljöverket.
Åsa Lundgren Nilsson, verksamhetschef, neuroavdelningen, Sahlgrenska

Åsa Lundgren Nilsson är verksamhetschef för neuroavdelningen och berättar att avdelningen uppmanats att följa den åtgärdsplan de presenterade för Arbetsmiljöverket vid deras besök.

– I nära samtal med Vårdförbundet och personalchefer har vi utarbetat en modell som fått stöd av Arbetsmiljöverket och som vi kommer att följa tills de kommer med ett utlåtande i höst.

Hon understryker att nya sjuksköterskor är hög prioritet och att öka tryggheten är det bästa sättet att locka fler till arbetet som sjuksköterska.

– Vi har anställt fler undersköterskor och en receptarie för att minska stressen för övrig personal. I höst får vi även tillskott i form av kompetent sjuksköterska som kommer att fungera som stöd till ny personal för att öka tryggheten.

Karin Schelin menar dock att problemet snarare är att Sahlgrenska inte längre är en attraktiv arbetsplats.

– Jag har jobbat här i fyra år och är redan en av de mest erfarna sjuksköterskorna i personalgruppen. Undersköterskor har tillsats, men det behövs fler kompetenta sjuksköterskor. För att locka dessa krävs förbättrad arbetsmiljö och högre löner.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984