Misstag som påverkar liv

Runt jul förra året berättades i medier om flera personer som utvisats från Sverige på grund av smärre misstag som begåtts av arbetsköparen. Under ett års tid har organisationen WPHA, Work Permit Holders Association, försökt väcka frågan och organisationen har på kort tid vuxit enormt. Imorgon närvarar de i Almedalen.

Att det är fullt pådrag i Almedalen är svårt att missa.

Mitt bland politiker, medier, näringslivstoppar och marscherande nazister finns också Work Permit Holders Association, WPHA, som nu arbetat i drygt ett år med att påverka och sätta press på beslutsfattare i frågor gällande arbetskraftsinvandring. De ser Almedalen som en möjlighet att träffa de nyckelpersoner som styr över deras fortsatta vistelse i Sverige.

Innan de åkte satt Arbetaren ned med Md Rafiq Islam, som är aktiv i organisationen, och Emin Durak, som är i Sverige på arbetstillstånd.

Det senaste året har det rapporterats om hur personer i olika branscher fått avslag på sina arbetstillstånd när de ansökt om förlängning. Avslag med följden utvisning. Arbetaren har tidigare bland annat skrivit om ett fall som utlöste en skolstrejk. Orsak: Miss av arbetsköparen.

Det har handlat om olika avvikelser från kollektivavtalet, exempelvis att en person tjänat för lite en månad i förhållande till försörjningskravet (exempelvis på grund av tjänstledighet eller enbart dålig lön) eller att arbetsköparen inte tecknat den rätta försäkringen för utländsk arbetskraft.

Om man missar att ta ut en enstaka semesterdag eller om arbetsköparen skrivit fel i lönespecifikationen kan det få ödesdigra konsekvenser för arbetaren. Det som till synes är små missar, som i många fall arbetsköparen rättat till i efterhand, leder utvisning hos Migrationsverket. Trots mycket uppmärksamhet i media kvarstår problemet. Fler och fler utvisningsbeslut klubbas igenom på grund av formaliteter som arbetaren inte rår över.

Md Rafiq Islam, här på en bild från Almedalsveckan, berättar att WPHA nu har över 1 500 medlemmar från olika sektorer och länder.
Foto: Privat

I takt med denna utveckling har organisationen WPHA vuxit rejält. Gruppen startade som en plattform för migrantarbetare att motivera varandra och utbyta erfarenheter kring sina likartade situationer. Efter ett tag fick de tillsammans syn på ett mönster, avslag på avslag på grund av misstag de själva inte hade begått.

– Initiativet togs av en mindre grupp arbetare från ett och samma land, men intresset för organisationen spreds snabbt. Nu har gruppen över 1 500 medlemmar från olika sektorer och länder. Städare, IT-experter, mjukvaruutvecklare, restaurangarbetare med flera organiserar sig tillsammans. Många av arbetarna som drabbas har dessutom universitetsexamen från Sverige, säger Md Rafiq Islam, som varit aktiv i WPHA sen det startades.

Under det senaste året har organisationen försökt förmedla sitt budskap till alla tänkbara intressenter med makt i frågan.

– Vi har genomfört seminarier med de politiska partierna i riksdagen, arrangerat flera demonstrationer i Stockholm och andra städer. Vi har också haft möten med Stockholms handelskammare och arbetsköparorganisationen Almega, säger Md Rafiq Islam.

Jag vet inte vad dom har att vinna på att utvisa så många arbetare annat än att få röster från xenofoba svenska medborgare som ignorant nog tror att ”invandrare stjäl deras jobb”.
Emin Durak, WPHA

Organisationens budskap är tydligt: Stoppa utvisningarna och låt utländska arbetare och svenska arbetsköpare rätta till sina misstag. Misstag som enligt WPHA gjorts på grund av informationsgap och systematiska fel. Att deportation blir resultatet står inte i proportion till arbetsköparen misstag, tycker organisationen. Dock har det inte varit lätt, makthavare svarar enstämmigt att det inte borde vara så här, att svenska företag är beroende av den utländska kompetensen och så vidare. Ändå fortsätter Migrationsverket att utfärda avslag.

– Det är en stor besvikelse bland oss arbetstillståndstagarna, säger Emin Durak, som även han varit verksam under en tid i WPHA, och fortsätter:

– För närvarande är det ingen som vill ta på sig skulden. Så det finns ingen auktoritet som kan svara på det här. Annat än Socialdemokraternas radikalt dåliga tolkning av en abstrakt migrationspolitisk lag. Jag vet inte vad dom har att vinna på att utvisa så många arbetare annat än att få röster från xenofoba svenska medborgare som ignorant nog tror att ”invandrare stjäl deras jobb”.  

Samtidigt säger de flesta riksdagspartier att det måste skapas fler enkla jobb, och få in nyanlända i systemet. Hur tycker du det hänger ihop?

– Ja, några stora fackföreningar och partier verkar ha en vision att skapa jobb för vissa människor, för vissa flyktingar med ett visst behov, genom att utvisa andra invandrare. Det är så man ställer svaga grupper mot varandra. Det är min slutsats efter månader av organisering och studier kring det här. Jag ser det som väldigt oetiskt, säger Emin Durak.

I slutet av förra året fick vi höra om bland andra Danyar Mohammed, en pizzabagare från Jokkmokk som blev utvisad efter att arbetsköparen missat att det nya kollektivavtalet kom med en löneökning på dryga 400 kronor. När hen kom på detta rättade hen till misstaget och Danyar fick sin lön, men då var det för sent. Juristen och Danyars ombud Fredrik Bergman på Centrum för rättvisa sa så här till TV4:s Kalla fakta:

– Jag har nog aldrig under mina år som jurist sett ett rättsområde där rättstillämpningen har blivit så mekanisk och inhuman. Där man inte har kunnat ta hänsyn till att människor kan begå misstag. Man borde istället titta på vad orsakerna är till det hela.

Jag har nog aldrig under mina år som jurist sett ett rättsområde där rättstillämpningen har blivit så mekanisk och inhuman.
Fredrik Bergman, Centrum för rättvisa, till TV4:s Kalla fakta

Problemet tycks delvis springa ur uppmärksammade fall med usla löner och oseriösa arbetsköpare som utnyttjat invandrad arbetskraft, som till exempel de nu kända ”bärplockarna från Thailand”. Det gjorde att Migrationsverket gavs ökad befogenhet att kontrollera arbetsköparna. Till det skärptes lagen för arbetskraftsinvandring, någonting som av allt att döma värst tycks ha drabbat arbetarna. Detta ser Md Rafiq Islam som djupt orättvist, och menar samtidigt att det inte är särskilt konstigt att misstag begås. Speciellt inte när det är olika saker som gäller för utländska och svenskfödda på arbetsmarknaden.

– De uppföljningar som Migrationsverket gör är extremt strikta för utländska arbetstagare jämfört med lokala. Vi vet att kollektivavtalet är standard i Sverige men små avvikelser från avtalet sker hela tiden, något som handlar om bristande kunskap. Men på grund av samma lilla avvikelsen blir en utländsk arbetare deporterad, medan hans svenska eller europeiska kollega kan fortsätta sitt arbete. Det ska inte hända i Sverige, ett land som är känt för jämlikhet, säger Md Rafiq Islam.

Efter många protester och uppmärksamhet kring oegentligheterna i lagen ska nu ytterligare en lagändring komma. Den ska medföra att arbetsköparen ska ha möjlighet att korrigera mindre misstag, om de upptäcks innan Migrationsverket gör det. Lagen ska träda i kraft i december.

– December är väldigt långt borta och det är flera som blir deporterade nu, varje dag. Hela familjer dessutom, säger Md Rafiq Islam och fortsätter:

– Den nya lagen kommer inte heller kunna lösa alla problem. Exempelvis om den tidigare arbetsköparen inte existerar längre. Därför vill vi uppmana regeringen att pausa utvisningarna tills en klar instruktion och lag kommer. En som tar hänsyn till den faktiska situationen.

December är väldigt långt borta och det är flera som blir deporterade nu, varje dag. Hela familjer dessutom.
Md Rafiq Islam, WPHA

När WPHA lyckas konfrontera statsminister Stefan Löfven på Järvaveckan, en politikervecka som hölls i mitten av juni i norra Stockholm svarar han dem:

WPHA, här på en bild från Järvaveckan i juni i år, menar att inte heller den nya lagen kommer att kunna lösa alla problem, och uppmanar regeringen att pausa utvisningarna i väntan på ett annat regelverk.
Foto: Privat

– Vi förändrar lagen så att om man gör mindre, smärre misstag så ska man kunna rätta till det. Men vi måste samtidigt se till att arbetsgivare som vill utnyttja arbetstagarna inte tillåts göra det. Men nu förändrar vi lagen, och det tar lång tid. Men det är så med lagstiftning.

Så sent som i förra veckan har både Dagens Nyheter och Enköpings-Posten rapporterat om två olika fall. I Enköpings-Posten berättades det om en familj på fyra personer som efter fem år i Sverige nu ska utvisas. Migrationsverket hade hittat att pappan i familjen, Vedran Kutic, under sin allra första arbetsköpare i Sverige, haft ett ”sämre försäkringsskydd än vad som följer av kollektivavtalet eller praxis inom yrket eller branschen”.

– Jag förstår verkligen inte det här beslutet. Jag fick förlängt uppehålls- och arbetstillstånd 2014 och hade flera muntliga samtal med Migrationsverket där jag ställde många frågor. De förklarade tydligt att jag gjorde rätt och kunde jobba vidare, att jag följde alla regler och hade de försäkringar jag behövde, säger Vedran Kutic, som arbetar som CNC-operatör, till Enköpings-Posten. Han är sedan en tid medlem i IF Metall och har betalat in många försäkringar på egen hand, men det hjälper inte nu.

– Vad är det med Sverige? 95 procent av svenskarna kan säkert inte förklara alla regler, säger han till Enköpings-Posten.

Emin Durak och Md Rafiq Islam har redan sett många av sina kamrater och vänner utvisas. Även om det är ett tungrott arbete de utför så sätter de ändå sitt hopp till WPHA.

– Det är ändå det enda paraplyet under vilket människor med problem med sina arbetstillstånd kan samlas under, säger Emin Durak.