Inrikes #18/2017

Arbetsmiljöverket hotar två sjukhus med böter

En överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset som har 30 års erfarenhet av intensivvård säger att läget för både patienter och personal aldrig varit så allvarligt som nu. Nu hotas sjukhuset med vite om man inte vidtar åtgärder. Foto Johan Wingborg/Göteborgs universitet/TT

Både Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Länssjukhuset i Sundsvall kan tvingas betala böter om de inte åtgärdar stora brister. För Sahlgrenskas akutmottagning väntar nu även granskning av tillsynsmyndigheten IVO.

Efter inspektion av Arbetsmiljöverket kan nu både Västernorrlands Landsting och Västra Götalandsregionen tvingas betala böter. Detta efter att stora brister i arbetsmiljön konstaterats både på Länssjukhuset i Sundsvall och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. På båda ställena har personalen i flera år förgäves slagit larm om den ohållbara bemanningssituationen. I Sundsvall är krisen som värst på Neonatalavdelningen.

– Ja, de mår inte bra, de har det fortfarande väldigt tungt. De saknar mycket erfarenhet. De är väldigt få som har erfarenheten och kunskapen. De är ju de sköra och mest sjuka barnen och patienterna man har på avdelning 45. Det blir en väldig press på de som arbetar och så ska man dessutom ta på sig pass och extrapass, säger Åsa Holgersson, huvudskyddsombud på Vårdförbundet Västernorrland, till SVT Västernorrland.

När man bemannar upp med stafettsjuksköterskor blir det slitningar i gruppen. Rutinerna är inte kända och det blir ett otydligare arbetssätt när man är många olika personer.
Anne Thelander, länsverksamhetschef i Västernorrland

Av avdelningens 19 sjukskötersketjänster är bara omkring fem tjänster besatta av specialistsköterskor. Av de 19 är hälften nyanställda och flera är helt nya i yrket. Denna situation föregicks av en längre tid med stafettsjuksköterskor. Det har, enligt Vårdförbundet, skapat ett ohållbart tryck på både de nyanställda och på mer erfaren personal.

Det ansåg även Arbetsmiljöverket som nu kräver krafttag från arbetsköparna för att de inte ska inte tvingas betala 160 000 kronor i vite. Länsverksamhetschefen Anne Thelander håller med om att Arbetsmiljöverkets kritik är allvarlig.

– Det här är inget som har uppstått i går utan det har pågått under en längre tid. När man bemannar upp med stafettsjuksköterskor blir det slitningar i gruppen. Rutinerna är inte kända och det blir ett otydligare arbetssätt när man är många olika personer. Så vi tycker inte att det är några konstigheter i Arbetsmiljöverkets förläggande, säger Anne Thelander till Vårdfokus.

Hon säger dock att sjukhuset gjort vad det kan för att locka specialistpersonal, men hittills misslyckats. Allt utom att erbjuda högre lön vill säga.

– Nej, det vi har kunnat erbjuda hittills har varit att jobba två helger av fem och att vi infört en kompetenstrappa. När det gäller lönen är vi begränsade. Vi får inte sätta lönen fritt som vi vill utan vi måste tänka på dem som finns i verksamheten också. Det finns en lönepolicy inom landstinget som vi måste följa, säger hon till tidningen.

Jag har jobbat som intensivvårdsläkare i 30 år. Läget har aldrig varit så allvarligt som nu.
Kai Knudsen, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset

Men även Sahlgrenska universitetssjukhuset har nu fått myndigheternas ögon på sig. Sedan sjukhuset hösten 2015 ytterligare börjat skära ned antalet vårdplatser har situationen för både patienter och personal på akutmottagningen förvärrats drastiskt. Under några av de värsta tillfällena har upp till 20 patienter legat i akutens korridorer. Det har inte ens funnits sängar åt dem utan de har fått läggas på bårar.

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare har alla vädjat om akuta åtgärder hos ledningen, men situationen har inte förändrats och flera har gett upp och slutat.

– Vi är förtvivlade, sade överläkaren Kai Knudsen, till SVT nyheter Väst för några veckor sedan och fortsatte:

– Jag har jobbat som intensivvårdsläkare i 30 år. Läget har aldrig varit så allvarligt som nu.

Nu kräver Arbetsmiljöverket att sjukhuset tar fram en handlingsplan för hur ledningen ska skapa balans mellan krav och resurser. De kräver också åtgärder för att inte arbetsbelastningen ska inverka negativt på de anställdas hälsa. Om inte kommer de tvingas betala vitesbelopp.

Samtidigt har nu efter anmälan från akutpersonalen även Inspektionen för Vård och Omsorg inlett ett tillsynsärende. Enligt personalen är patientsäkerheten allvarligt hotad.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga