Utrikes #15/2017

”Offentliggör bankslarv med penningtvätt”

Transparency International uppmanar världens länder att sammanställa rapporter en gång per år om vad som görs för att bekämpa penningtvätt och i vilken utsträckning tillsynsmyndigheter upprätthåller rättssäkerheten. Foto: Emrah Gurel/TT

Tillsynsmyndigheter måste offentliggöra information om när banker inte lever upp till direktiv om penningtvätt. Det kräver företrädare för Transparency International, som arbetar mot korruption.

En ny rapport från Transparency International visar att länder där världens största banker finns saknar offentlig information om vad som görs för att bekämpa penningtvätt, eller så är de uppgifter som finns inaktuella. Rapporten omfattar tolv länder, däribland Tyskland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA.

– Misstron mot banker kommer att bestå om inte folk får veta att bankerna arbetar för deras bästa och inte för de korrupta. Korruption och penningtvätt undergräver rättssäkerheten, försvagar de demokratiska institutionerna, samt skadar ekonomier och samhällen, säger Transparency Internationals ordförande José Ugaz.

Han menar att korruptionen spär på ojämlikheten och förhindrar insatser att sätta stopp för fattigdomen.

– Vi måste se till att de människor som har i uppdrag att stoppa korruptionen i banksektorn gör sitt jobb, säger han.

Rapporten från Transparency International visar att bara en del av tillsynsmyndigheternas uppgifter om vad som görs för att bekämpa penningtvätt offentliggörs.

Vi måste se till att de människor som har i uppdrag att stoppa korruptionen i banksektorn gör sitt jobb.
José Ugaz, ordförande, Transparency International

Grundläggande information, som antal gånger som en bank har straffats för att inte ha följt penningtvättsregler, finns bara offentligt tillgänglig i fyra av tolv länder – i Australien, Cypern, Italien och USA.

– Det finns ingen anledning att hålla denna information hemlig. Vi medborgare har rätt att veta om finanssektorn är släpphänt eller medskyldig till olaglig verksamhet, säger José Ugaz.

Enligt Transparency International förlorade utvecklingsländerna över 1 000 miljarder dollar genom olagliga finansiella flöden 2013.

Effektiva åtgärder för att bekämpa penningtvätt i världens länder kommer att vara nödvändiga för att kunna sätta stopp för dessa olagliga finansiella flöden, menar organisationen.

Transparency International framhåller att precis som det finns hälsoskyddsinspektörer som kontrollerar restauranger kan tillsynsmyndigheter inspektera banker och identifiera brister och straffa banker när så krävs.

Transparency International slår fast att medborgare har rätt att veta i vilken utsträckning som tillsynsmyndigheterna använder sig av detta för att upprätthålla rättssäkerheten inom den finansiella sektorn. Om denna information skulle offentliggöras skulle det bidra till en mer effektiv bekämpning av penningtvätt.

Transparency International uppmanar också länder att sammanställa rapporter en gång per år om vad som görs för att bekämpa penningtvätt och i vilken utsträckning tillsynsmyndigheter upprätthåller rättssäkerheten.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga