Inrikes

Medlingsinstitutet kan gå in i hamnkonflikt

I drygt en vecka har strejken i Göteborgs containerhamn pågått nu. Foto: Adam Ihse/TT

Containerrederierna kräver medling i hamnkonflikten och Hamnarbetarförbundet ställer sig positiva. Medlingsinstitutet säger sig vara redo att träda in, men ser inget intresse från arbetsköparen.

Medlingsinstitutet säger sig vara berett att medla mellan parterna i konflikten i Göteborgs containerhamn. Men för att det ska vara möjligt krävs intresse från både fack och arbetsköpare.

– Om parterna gemensamt vänder sig till Medlingsinstitutet och begär medling finns det förutsättningar för att medling skulle leda till resultat, säger Per Ewaldsson, chefsjurist vid Medlingsinstitutet.

I dagsläget är det dock bara Hamnarbetarförbundet som har uttalat sig positivt till medling.

– Vi vill gärna lösa den här konflikten. Vi har suttit i många timmar med arbetsgivaren och inte kommit någonstans. I normala fall brukar man då sätta till medling och vi är öppna för det, säger Eskil Rönér, ordförande för Hamnarbetarförbundet.

Hittills har vi gjort bedömningen att det inte finns någon egentlig förutsättning till en lösning av konflikten.

Är det ett tecken på att ni börjar ge upp?

– Nej, definitivt inte. Vi kommer inte backa, men varje möjlighet att komma vidare och komma framåt tar vi givetvis seriöst. Är det medling som kommer lösa det är det fine för oss, säger han.

Men från arbetsköparhåll verkar intresset svagt. Hittills har APM Terminals, enligt Hamnarbetarförbundet, motsatt sig oberoende medling. Med bara en part med på banan bedömer Medlingsinstitutet vägen vara stängd.

– Hittills har vi gjort bedömningen att det inte finns någon egentlig förutsättning till en lösning av konflikten. Skälen är att arbetgivarparten redan är bunden av ett kollektivavtal med Transport som reglerar all verksamhet i Sveriges hamnar och inte är intresserade av medling, säger Eskil Rönér.

Även om han är besviken på Medlingsinstitutets avvaktande hållning, säger han sig samtidigt inte vara förvånad.

– Jag tycker att det är tråkigt att man inte ens försöker. Jag är samtidigt inte så förvånad att man inte vill lägga sig i näringslivets affärer, det är inte deras uppdrag längre.

Arbetaren har även sökt APM Terminals arbetsköparorganisation, Sveriges Hamnar, som lovat återkomma. Det har de dock inte gjort.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984