Efter år av konflikt – ny strejk i Göteborgs hamn

Konflikten i Göteborgs containerhamn trappas åter upp. Under tisdagen inledde hamnarbetarförbundet en vecka av punktstrejker. Konflikten mellan parterna har under det gångna året enbart fördjupats.

Inrikes
Klockan 14 på tisdagen lade Hamnarbetarförbundets avdelning fyra samfällt ned arbetet i Göteborgs hamn i den första av en serie punktstrejker som är varslade att pågå till fredag klockan 23.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Nästan ett års förhandlingar och stridsåtgärder har inte fått APM Terminals att backa från sin, vad facket kallar, ”fackföreningsfientliga politik”. Under tisdagen återupptog Hamnarbetarförbundet sina punktstrejker i Göteborgs Containerhamn.

– Det känns som att det inte finns någon vilja från arbetsgivarsidan att förändra något. För oss handlar det här om att behålla de förhållanden vi har kämpat oss till under 30 år, säger Eskil Rönér, Hamnarbetarförbundets ordförande, till Arbetaren.

Klockan 14 på tisdagen lade förbundets avdelning fyra samfällt ned arbetet i den första av en serie punktstrejker som är varslade att pågå till fredag klockan 23. Enligt förbundet förväntas punktstrejkerna stänga ned all produktion. Arbetsköparorganisationen Sveriges hamnar uppskattar att verksamheten kommer att gå ned till 20-30 procent.

– Det här är en olycklig situation. Att ett företag som följer all arbetsrättslig lagstiftning ändå hamnar i en situation där man utsätts för en sån här strejk beror enligt vår uppfattning på en orimlig lucka i lagstiftningen, säger Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund till Aftonbladet.

Fackföreningskrossandet man håller på med har lyckats på Unionens sida. Nu försöker man ge sig på ”Hamn”. Samtidigt är det inga konstigheter eller nyheter vi kräver.
Eskil Rönér, Hamnarbetarförbundets ordförande

Men påståendet om att företaget skulle följa all arbetsrättslig lagstiftning är inte obestritt. Konfliktens kärna är att företaget sedan ett år tillbaka velat begränsa fackets rätt att själva utse förhandlingsombud. Under årets lopp har konflikten dessutom fördjupats och ytterligare konfliktytor tillkommit där facket anser att företaget bryter mot både semester- och föräldralagstiftning.

Enligt Hamnfyran har företaget nu också börjat ifrågasätta förbundets rätt att utse skyddsombud.

Arbetaren har tidigare skrivit om att Unionens personalklubb på APM Terminals har fått lägga ned med hänvisning till att den inte längre kunde verka på företaget. Enligt Hamnarbetarförbundet är det del av en företagets så kallade ”union busting” som sedan ett år även drabbat Hamnarbetarförbundet. Men förbundet, som organiserar 85 procent av arbetsstyrkan, tänker inte gå samma öde till mötes.

– Fackföreningskrossandet man håller på med har lyckats på Unionens sida. Nu försöker man ge sig på ”Hamn”. Samtidigt är det inga konstigheter eller nyheter vi kräver. De har valt att gå in i den här fajten, då måste de också ha tagit ställning till vilka konsekvenser det kan få, säger Eskil Rönér.