Hovrätten skärper nazisters straff

Två nazister från Svenska Motståndsrörelsen får sina straff skärpta av Svea Hovrätt efter misshandeln av en man 2013. Den ena får två månaders fängelse medan den andra får ett samlat straff på sex månader i vilket även andra brott bakas in. Hovrätten var enig i sitt domslut.
– Det är skönt att det är över nu, kommenterar den misshandlade mannen domen till Arbetaren.

Inrikes
Den 10 augusti 2013 demonstrerade SMR i Uppsala. Mannen med ryggen vänd mot kameran är Anders Henriksson, han blev strax efter att fotot togs misshandlad av ett tiotal nazister.
Foto: Joakim Medin/Arkiv

Svea Hovrätt skärper Uppsala tingsrätts dom mot två av de nazister, Mattias Glad och Oscar Bergström, som överklagade domen för misshandel av en man på gågatan i Uppsala sommaren 2013.

Tingsrätten dömde i maj förra året de båda nazisterna från Svenska Motståndsrörelsen, SMR, till villkorlig dom och samhällstjänst. Det var otillräckligt menade hovrätten och dömer till straffpåföljden fängelse.

Mattias Glad får två månaders fängelse och Oscar Bergström, som även fälls för andra brott, får ett samlat straff på sex månaders fängelse.

Dessutom höjer hovrätten skadeståndsbeloppet som nazisterna gemensamt ska betala till offret, från 10000 till 15000 kronor.

– Det är skönt att det är över nu. Och kanon att de fick skärpta straff. Framförallt är det bra att det faller domar mot nazister eftersom de brukar slippa undan.

Anders Henriksson blev misshandlad av ett tiotal nazister på öppen gata i augusti 2013. Tre av de totalt cirka 16 nazisterna dömdes.
Foto: Joakim Medin/Arkiv

Det säger Anders Henriksson, den misshandlade mannen som den där sommardagen fick ta emot knytnävsslag, sparkar och hugg av nazisternas fanskaft med skador i sådan omfattning till följd att han fick föras till sjukhus i ambulans, till Arbetaren.

– Det är lite märkligt dock att vårt rättssystem ska låta det ta så lång tid. Men det är i och för sig ändå att föredra framför att människor blir oskyldigt dömda, säger han.

De tre misshandelsdömda nazisterna, från vänster till höger Theodor Nordenadler (som ej överklagade till hovrätten), Mattias Glad och Oscar Bergström, i en paus under tingsrättsförhandlingen i maj förra året.
Foto: Arbetaren

Domen baseras på ett stort bild- och filmmaterial från tillfället från misshandeln den 10 augusti 2013. Totalt sex vittnen gav också en förhållandevis samstämmig bild av förloppet.

Alla uppgav att det föreföll som om att SMR-aktivisterna, totalt 16 stycken vid tillfället, varit mycket organiserade i sitt angrepp på Anders Henriksson, som att de agerade i inövat samförstånd.

I likhet med tingsrätten beaktar hovrätten de båda nazisternas relativt unga ålder vid tidpunkten för misshandeln vilket gör att straffvärdet sänks.

Men hovrätten väger också i sin bedömning in att både Mattias Glad och Oscar Bergström deltog i och nu dömts för den väpnade, organiserade attacken mot en antirasistisk demonstration i Kärrtorp i Stockholm som ägde rum bara drygt fyra månader efter misshandeln i Uppsala.