Inrikes

Gav ”fel” betyg – fick sparken

I skollagen står att varje enskild lärare är suverän i sin betygssättning. Historieläraren David Nilsson blev uppsagd efter att ha underkänt ”för många” elever. Malmö LS driver nu hans sak. Foto: Jessica Gow/TT

Ledningen på S:t Petriskolan i Malmö har sagt upp en lärare sedan han begärt att få ha med sitt fackliga ombud under en förhandling. Uppsägningen som kom förra veckan är en del i en längre process där skolledningen försökt hitta flera sätt att bli av med honom.

Det hela började egentligen under vårterminen 2014. David Nilsson, som är legitimerad gymnasielärare i historia och medlem i Malmö LS av SAC, blev kallad till ett möte med skolans rektor och biträdande rektor. Där fick han höra att han hade satt för många underkända betyg på flera elever, något den kommunala skolan inte kunde acceptera.

Skolans vice rektor, och David Nilssons närmaste chef, hotade därför med att göra en anmälan till Skolinspektionen för så kallad oskicklig yrkesutövning, något som kan leda till att en lärare mister sin legitimation.

David Nilsson tvingades därefter att se över samtliga betyg han satt, utom de högsta.

Hela mötet spelades in av David Nilsson och ingen av de två rektorerna var intresserade av att se underlagen till hans betygsättning.

Efter sommarlovet 2014 fick David Nilsson reda på att han skulle sättas i ett åtgärdsprogram för att lära sig pedagogik och hans lektionstimmar minskade därför till 80 procent.

Skolans rektor började också övervaka flera av de lektioner som han höll i.

Nästan ett år senare, sommaren 2015, fick han i ett mejl från den biträdande rektorn med erbjudande om ett avgångsvederlag på 175 000 kronor, något han sade nej till.

Och förra onsdagen kom beskedet att han sägs upp från sin tjänst på skolan med motiveringarna att han bland annat begärt att få ha med sitt fackliga ombud med sig under en förhandling.

– Det finns inga grunder för uppsägningen och vi kommer att ogiltigförklara den, säger David Nilsson till Arbetaren.

Enligt David Nilsson är det skolans personalavdelning som skött frågan om uppsägning. Han har därför inte fått chans att diskutera saken med någon av rektorerna.

– Det känns väldigt märkligt. Skolan har visat en stor nonchalans och inte följt några som helst rimliga skäl till uppsägning, säger han.

Under ett tidigare möte med skolledningen begärde David Nilsson att få ta med ett fackligt ombud från Malmö LS, något som inte gillades av den biträdande rektorn som nu alltså angett detta som ett av skälen till uppsägning.

David Nilsson tror själv att skolan känner sig hotad då han underkände flera elever vårterminen 2014. Något som kan leda till minskad popularitet bland ansökande elever i den konkurrensutsatta skolvärden.

Dessutom säger han att rektorerna verkar rädda för att han inte viker ned sig utan väljer att ta striden i stället för att acceptera ett avgångsvederlag.

– Jag vet ju vad jag har gjort och inte gjort men deras agerande är skrattretande. De gör bort sig kapitalt och tror att de kan driva en kommunal verksamhet som sitt egna lilla företag. Men jag kommer att fortsätta jobba, förutom det här trivs jag väldigt bra med mitt arbete, säger David Nilsson.

Arbetaren har flera gånger sökt både rektor Eva Daun samt biträdande rektor Rita Winberg utan resultat. I en tidigare artikel i tidningen Skånes Fria vill ingen av de två uttala sig i fallet.

Enligt David Nilsson vill de heller svara på några av hans frågor.

I skollagen står det klart och tydligt att varje enskild lärare är suverän i sin betygssättning. David Nilsson och Malmö LS kommer nu att ogiltigförklara uppsägningen. Uppsägningstiden ligger på sex månader och sträcker sig fram till slutet av mars.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp