Inrikes

”De har rätt att strejka”

Deltidsbrandmännen är just nu i konflikt med arbetsköparorganisationen Sveriges kommuner och landsting. Foto: Axel Green

Deltidsbrandmännen, som nu är i konflikt med SKL om löner och villkor, lyder under Lagen om offentlig anställning, LOA. Arbetaren har talat med Lennart Aspegren, före detta domare i Arbetsdomstolen, om vad som gäller.

– Man får inte vidta stridsåtgärder som är samhällsfarliga eller otillbörligt störande av viktiga samhällsfunktioner. Brandman är ett yrke där man rycker ut i nödsituation och det är klart att motsidan kan hävda att det stör en viktig samhällsfunktion, säger Lennart Aspegren.

Frågan om huruvida en stridsåtgärd är samhällsfarlig eller inte är en tolkningsfråga parterna emellan. I slutändan kan Arbetsdomstolen få avgöra vem som har rätt.

Personal som arbetar under LOA får inte strejka för att påverka politiker. Samtidigt ska det inte tolkas som att strejker är förbjudna

– De har rätt att strejka, det har alla anställda i Sverige. Inte hur som helst, men under vissa former och villkor, säger Lennart Aspegren.

Enligt honom är det relativt ovanligt med fackliga stridsåtgärder i det offentliga, eftersom ansvarskänslan för verksamheten är stor.

– I regel kommer de överens vid förhandlingsbordet och det har inte varit mer än sex-sju strejker sedan 1965, då lagen trädde i kraft. Men i värsta fall kan riksdagen ingripa för att stoppa en strejk. Det har förekommit, men inte sedan 1970-talet. 

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984