Bussförare vägrar SD-reklam

Trots riktlinjer som förbjuder stötande annonsering har SL:s bussar sedan ett par veckor rullat med SD-reklam. Syndikalistiska bussförare vägrar dock köra bussar med rasistisk propaganda.

Inrikes
En av de bussar i Stockholm som satts i blockad av syndikalistiska förare.
Foto: Esteban Calderón

För drygt två veckor sedan började Sverigedemokraternas annonskampanj dyka upp på bussar i centrala Stockholm. Kampanjen har mött hård kritik för sitt aggressiva innehåll som bland annat riktats mot EU-migranter och flyktingar. Skånetrafiken stoppade under augusti delar av annonserna med hänvisning till ett avtal som ger beställaren möjlighet att tacka nej till budskap som inte delar dennes värdegrund. Storstockholms lokaltrafik, SL, har dock bestämt att annonserna ska tillåtas, trots att deras egna styrdokument tydligt anger att ”reklam som kan uppfattas som stötande eller sedlighetssårande mot folkgrupp” samt reklam som kan anses strida mot ”god marknadsföringssed” inte får förekomma på SL:s marknadsföringsytor. Inte heller reklam ”som motverkar SL:s varumärke” ska enligt riktlinjerna godkännas.

– Riktlinjerna gäller bara vid vanlig marknadsföring, inte för politisk reklam. Där har SL gjort bedömningen att vi är en trafikförvaltning, en myndighet, och att vi därför inte kan förbjuda politiska partier från att annonsera, säger Jesper Pettersson, presstalesperson på SL.

Hur ser ni på att Skånetrafiken lyckats skriva in en klausul i sina avtal som gör det möjligt för dem att tacka nej till budskap som strider mot deras värdegrund?

– Vi kommenterar inte Skånetrafiken över huvud taget. Vill du ha en kommentar om deras bedömningar får du ringa dem. Vi har inte en sådan skrivelse när det kommer till politisk reklam, då går vi efter vad som är lagligt.

Den 21 augusti varslade SBSS, Syndikalistiska Bussarbetarsektionen, i Stockholm om blockad mot arbetsköparen Keolis. Stridsåtgärden, som grundar sig på arbetsmiljö­skäl, gäller körande av alla de bussar som skyltar med SD:s valreklam. En av förarna som ställt bussar under den pågående blockaden är Stefano Morini.

– Jag ställde de bussar som hade reklam och det har även andra förare gjort. Företaget verkar dock ha anpassat sig till situationen och sett till att jag inte behöver köra just de berörda bussarna, säger han.

Anders Finström är bussförare vid Söderhallarna i Stockholm. Han är glad att syndikalisternas
förare agerat för att förhindra rasistisk reklam.

– Men det är mycket svagt av Kommunal att inte informera sina medlemmar om rätten att vägra köra de bussar som syndikalisterna ställt för att stoppa rasistisk propaganda, säger han.

Enligt Anders Finström, som själv bytte fack från Kommunal till syndikalistiska SAC för en vecka sedan, är det många förare som stödjer blockaden. Han menar även att arbetsköparen Keolis inte står upp för sin egen värdegrund när de vägrar markera mot SL.

– De talar fint om allas lika värde, men i praktiken kör de rasistiska budskap åt SL utan att våga säga ifrån, säger han.

Keolis kommenterar kritiken med att annonseringen är ett beslut som SL:s styrelse tagit och som företaget på avtalsmässig grund är tvingat att följa.