Lag mot osäkra arbeten i Argentina

Var tredje arbetare i Argentina återfinns inom den informella ekonomin – där inga sociala skyddsnät existerar. Nu har landets regering lagt fram ett lagförslag som syftar till att minska den andelen.

Utrikes
I Argentina saknar var tredje arbetare rättigheter, många av dem är unga och arbetar inom textilindustrin eller som gatuförsäljare.
Foto: Rodrigo Abd/TT

Franco var 22 år gammal när han fick sitt första arbete. Hans namn förekommer dock inte på några ­lönelistor och han har inga löneförmåner. Personalstyrkan på före­taget där han arbetar består av 150 personer, men 10 procent av dessa, de flesta unga, saknar riktiga anställningar. De har bland annat inga sjukförsäkringar.

– Det har heller inte gjorts några pensionsinbetalningar för hela det år jag jobbat här. Men jag kunde inte tacka nej till det här oregistrerade jobbet eftersom jag behövde det, säger Franco.

På senare år har andelen argentinare som liksom Franco arbetar inom den informella sektorn sjunkit, men de utgör fortfarande hela 33 procent av landets arbetsstyrka enligt officiella uppskattningar. För ungdomar är de osäkra anställningarna ett mycket stort problem.

– Eftersom en så stor andel av befolkningen arbetar utan sociala skyddsnät så tvingas arbetarna ­acceptera de arbetsförhållanden som erbjuds, säger ekonomen Juan Graña, som skrivit en bok om den argentinska arbetsmarknaden.

De som arbetar inom den informella ekonomin saknar inte bara trygghet, de tjänar också betydligt sämre än de som har riktiga anställningar – lönerna är upp emot 50 procent lägre.

– De osäkra jobben är en av de främsta faktorerna till inkomstskillnaderna, säger Juan Graña.

Nyligen lade landets mitten-vänsterregering fram ett lagförslag som syftar till att minska antalet arbetare inom den informella ekonomin. Enligt president Cristina Fernández är de osäkra jobben inom den informella ekonomin ”det näst största problemet” som landets anställda är drabbade av, ­efter arbetslösheten.

Lagförslaget innebär bland annat kraftigt minskade arbetsgivaravgifter för företag, samt olika stimulansåtgärder för att förmå dem att erbjuda personalen formella anställningar. En annan del av för­slaget syftar till att höja straffen för de företag som inte följer reglerna, samt införande av fler kontroller av företagen.

De flesta som återfinns inom Argentinas informella arbetsmarknad har arbetaryrken, som exempelvis hembiträden eller textilarbetare. Dessutom tjänar många sin pengar på egen hand, bland annat som ­gatuförsäljare. En av dem är Daniel Reynoso, som sedan han var tolv år gammal har sålt dammvippor på Buenos Aires gator. Numera försörjer han sina tre barn på de inkomster försäljningen inbringar. Daniel Reynoso menar att jobbet har sina fördelar – men beklagar att han vare sig har någon sjukförsäkring eller rätt till en pension när han blir gammal.

– Jag är orolig för mina barn. När något händer dem och vi måste besöka läkare tvingas vi betala för vården direkt. Och om det regnar ute förlorar jag alla pengar jag skulle ha kunnat tjäna den dagen, säger han.