Kultur

Night of the living riksdagsmotioner

Dawit Isaak. Foto: Kalle Ahlsén / SCANPIX

Rebecka Kärde rekommenderar.

Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Klimat och tunga transporter. Stadsplanering för minskad klimatpåverkan. Klimatfinansiering i Syd. Försvarspolitik i en ny tid. En utvecklad hållbar mineralpolitik. Äldrepolitik. Klimatsmarta transporter i stället för Förbifart Stockholm och Österleden. Rätt att använda bilder så väl i tryckta medier som på internet. Energieffektivitet och minskad energianvändning. En långsiktig biogasstrategi. Stoppa Försvarsmaktens rätt att förstöra miljön. Försvarsmaktens riksintressen bör begränsas. Regional tillväxt, energi, näringsliv. Ge alla unga framtidstro. All kärlek är bra kärlek. Köpa och sälja säkerhet. Tortyr och tortyrskador. Generös viltskadeersättning. Ekonomiska styrmedel mot övergödning. Politik för ökat välbefinnande. Pantsystem för fimpar och demokratiutveckling. Översyn av skattesystemet. Avståndsbaserad lastbilsskatt. Uppsalaöverenskommelsen om Peak Oil. Höjd ambitionsnivå i utbyggnaden av förnybar energi. Samma regelverk för export av försvarsmateriel och export av försvarsrelaterade konsulttjänster. Ökad möjlighet till adoptioner. Satsa på hela Inlandsbanan. Bedömning för lärande. Ordning och reda i klimatpolitiken. Minska ränteavdragen för lån. Sänkt åldersgräns för rätt till studiemedel vid studier på folkhögskola. Åtgärder för att minska matsvinnet. Digitaliserad system för signering och inlämning av motioner. Förföljelser av kristna. Utökad studiemedelstid. Kvinnor i konflikter. Sårbarhetsanpassning för ett förändrat klimat. Sverige behöver en nationell katastroffond. Jämställdhet i arbetslivet. Motköp vid vapenexport. Vapenlagstiftningens inverkan på sportskyttet. Fri flytträtt på pensionssparande. Underhållsfonder för hyresrätten. Dawit Isaak. Hedersrelaterat våld och förtryck. Kungens roll vid val av statsminister. Säkra aborter. En human flykting- och integrationspolitik. Mångfald och valfrihet inom sjukvården. Obligatorisk utmaningsrätt. Synliggörande av osynliga skatter. Förstärkt negativ föreningsfrihet. Nya jobb i ett modernare Sverige. Drömmen om Sverige. Fler jobb för Sverige. Allmänna bidrag till kommuner. Samhällsekonomi och finansförvaltning. Ekonomisk vägledning för vissa äldre. Översyn av bidrag till handikappförbunden. Demokrati och det offentliga rummet. Bostad – en mänsklig rättighet. Rättvisa mellan upplåtelseformerna. Kollektiva och kooperativa boendeformer. El för uppvärmning – systemfel och sårbarhet. Lagerhållning av böcker. Återinför förvärvslagen. Arbetsmarknad och arbetsliv. Apoteksverksamhetens framtid. Järnvägstrafik genom Sverige. Konsumentpolitiska åtgärder. Kvotering i bolagsstyrelser. Regelverk för insolvens och konkurs. Utvecklad reform för ägarlägenheter. Förbättrade förutsättningar för riskkapital via riskkapitalavdrag och entreprenörskonton. Översyn av PBL. Barnbalk. Arbetsmarknadslagstiftningen. Bistånd och mödradödlighet. Anslag till högre utbildning. Skattefrihet för soldater i utlandstjänst. Bistånd och könsstympning. Fri tentamensrätt vid högskolor och universitet. Fribeloppets avskaffande. Skyddande av PKU-registret. Enhetliga momssatser inom samma bransch. Proportionalitetsprincip vid fackliga stridsåtgärder. Dieselskatten. Tillstånd att inneha ammunition. Tillgänglighet i fara. Välfärdsföretag med begränsad vinstutdelning. Stabilisera bank- och finanssektorn. Försvar och samhällets krisberedskap. Flyg med förnuft. Rovdjur. 

 

Veckans tips: Riksdagen gör snart sommaruppehåll. 

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga