Stort avtryck efter Hugo Chávez

Venezuelas president Hugo Chávez avled på tisdagen på ett militärsjukhus i Caracas efter en nästan två år lång kamp mot cancern. Den karismatiske ledaren lämnar ett mycket stort avtryck efter sig.

Utrikes
Ljus till minne av Hugo Chávez utanför Venezuelas ambassad i Quito, Equador.
Foto: Dolores Ochoa / SCANPIX

Hugo Chávez föddes den 28 juli 1954 i den lilla staden Sabaneta som den andre av sammanlagt sex söner. Hans föräldrar var båda lärare på landsbygdsskolor. 

Som ung var Chávez passionerat intresserad av baseball och som 17-åring började han på landets militärakademi. Som löjtnant i armén bildade han 1982 den revolutionära bolivarianska rörelsen. 

Chávez blev först känd i landet i februari 1992 då han ledde ett misslyckat statskuppsförsök mot den dåvarande presidenten Carlos Andrés Pérez. I samband med att han klädd i stridsmundering överlämnade sig för att gripas höll Chávez ett improviserat tal inför de tv-kameror som direktsände händelserna, och detta tal gjorde ett djupt intryck på många av landets medborgare. 

Chávez fängslades i två år efter kuppförsöket innan han benådades av den dåvarande presidenten Rafael Caldera. Efter frisläppandet började Chávez resa runt i landet och hans anhängare hyste förhoppningar om att ett nytt resningsförsök skulle följa. Men i stället beslutade sig Chávez 1996 för att försöka ta makten i landet via valurnorna. 

Han bildade ”Den femte republikens rörelse”, MVR, som hela tiden växte sig starkare samtidigt som de traditionella partierna som styrt landet sedan 1959 tappade mark. I slutet av 1998 valdes Chávez till president med 56 procent av rösterna. Chávez och hans allierade har sedan dess lyckats behålla en ungefär lika stor andel av opinionen i de 15 olika val som hölls i landet från 1999 och fram till 2012. Ända sedan starten var Chávez främsta väljarbas landets fattigaste grupper. 

Många venezuelaner med blandat etniskt ursprung identifierade sig med Chávez, som hade samma utseende som de själva. Presidenten var dessutom karismatisk och hade en talarstil som påminde om en prästs. I sina tal refererade Chávez ofta till nationalhjälten Simón Bolívar, som ledde frihetskriget mot Spanien på 1800-talet. 

Sedan han kom till makten höll Chávez tusentals tv-sända tal och deltog i nästan 400 avsnitt av den timslånga tv-showen ”Aló Presidente”, där han med ett ledigt språk diskuterade bland annat politik och historia. 

Chávez hade en nära allians med Kuba, och han beskrev Fidel Castro som sin mentor. 

Som president bidrog Chávez till att föra frågan om fattigdomen högt upp på den sociala och politiska dagordningen. Med stöd från Kuba lanserades en lång rad sociala program som syftade till att hjälpa landets fattiga, och enligt siffror från Världsbanken minskade andelen fattiga i landet kraftigt mellan 1999 och 2012. 

Efter att han hade återvalts i december 2006 skärpte Chávez tonläget ytterligare mot USA, samtidigt som han skapade starkare band med länder utanför regionen, som Ryssland, Kina och Iran. 

Tack vare de rekordhöga oljepriserna – Venezuela är en av världens största oljeexportörer – kunde Chávez förstatliga ett antal företag. Han lyckades dock inte förhindra landets stora beroende av matimport. 

Chávez diagnosticerades med cancer i juni 2011. Men först i december förra året, då hans hälsotillstånd snabbt försämrades, beslutade han sig för att utse sin efterträdare – Nicolás Maduro. 

En av de stora frågorna nu är om Chávez politiska arvingar ska klara av att axla hans ledarroll och lyckas bli lika populär som presidenten var under 20 års tid, varav 14 år som president. 

Nytt presidentval ska enligt planerna hållas i Venezuela inom 30 dagar.