SAC utesluter LS – sålde anställningar

Västerorts LS av SAC har uteslutits av centralosganisationen med omedelbar verkan.
Beslutet fattades i lördags sedan en utredning visat på stora brister i interndemokratin och den interna bokföringen.
Dessutom misstänks medlemmar i Västerorts LS ha sålt anställningskontrakt – något som bekräftas på fredagen i uppgifter till Ekot.

Inrikes
Liv Marend är ny generalsekreterare för SAC.
Foto: Anders Knutsson

– Så fort vi fick reda på att allt inte stod rätt till inledde vi en utredning, säger Liv Marend, SAC:s generalsekreterare, till Arbetaren.

– Den helhetsbild som utredningen visade gjorde att vi uteslöt Västerorts LS.

Enligt uppgifter i Ekot i dag har medlemmar i Västerorts LS sålt erbjudanden om arbeten till människor från länder utanför EU. Hur vill du kommentera de anklagelserna?

– Det är något vi själva också misstänkt. Vårt problem är att vi saknat bevis. Det är mycket bra att det nu kommer fram belägg för våra misstankar. 

En stor del av Västerorts LS verksamhet har gått ut på att organisera just papperslösa. Hur går det med det nu inom SAC?

– Vi kommer att fortsätta organisera papperslösa. Uteslutningen handlar inte om att man organiserade papperslösa utan om att SAC måste kunna kräva att en LS lever upp till de krav vi ställer och att det inte bedrivs verksamhet som strider mot organisationens stadgar och principförklaring.