Från den goda samhällsfunktionen

Nu finns en majoritet i riksdagen för en lag­ändring så att även personer med nedsatt funktion ska få skydd i diskrimineringslagen. Diskriminering genom otillgänglighet blir
därmed ett brott.

Nu väntar vi oss goda funktionella 

att ni ska flina munnarna ur led

och buga, om ni kan, när vi är snälla.

 

Och att ni inte bråkar mer och klagar

trots att vårt samhälle behöver lagar

för allas lika rätt att vara med.

 

Victor Estby