Utrikes

Bakslag och framgångar för arbetare världen över

BRASILIEN: En tredjedel av poliserna i delstaten Bahía går i strejk. Foto: Felipe Dana / SCANPIX

Arbetares rättigheter är under attack, inte minst i krisens Europa. Samtidigt vaknar motståndet, och segrar saknas inte heller. Arbetaren har samlat några av det gångna årets med- och motgångar.

Bakslag 
 

Spanien. I februari 2011 blev det billigare och lättare för företag att säga upp arbetare i och med regeringens åtgärdspaket. Den 29 mars genomfördes en generalstrejk mot reformen.

Grekland. Den 12 mars 2012 röstade det grekiska parlamentet ja till det sparpaket som bland annat innebär sänkt minimilön och 150 000 färre jobb i offentlig sektor. Beslutet ledde till demonstrationer och kravaller.

Chile. I mars 2012 greps 14 fackliga ledare i Chile när de försökte lämna över ett protestbrev till ­regeringen. Brevet gällde landets sociala skillnader och att olika momssatser tillämpas i olika delar av landet.

Turkiet. I december 2011 dömdes 25 företrädare för det turkiska facket Kesk till sex år och tre månaders fängelse var, för ”terrorverksamhet”. Knappt två månader senare greps 15 fackligt aktiva kvinnor i samband med förberedelser för den internationella kvinnodagen den 8 mars. Det är bara två i raden av övergrepp mot turkiska fackförbund. 

Ungern. I juli 2011 klubbades den ”ungerska arbetsplanen” igenom. Planen innebar att perioden med arbetslöshetsersättning kortades från 270 till 90 dagar. För att fortsätta få ersättning efter 30 dagar måste de arbetslösa delta i tvångsarbete som bland annat består av att bygga eller laga dammar och ­vägar samt att gräva dränerings­diken. Många drabbade är romer, och kritiker har jämfört projektet med arbetslägren under andra världskriget.

Kina. Det statsstyrda facket ACFTU i Kina fick i augusti en plats i styrelsen för FN-organet ILO, vars syfte är att främja social rättvisa och ­humana arbetsvillkor. Detta efter rekommendationer från världsfacket IFS, generalsekreterare Sharan Burrow. Svenska LO och TCO motsatte sig förslaget tillsammans med bland annat de italienska centralorganisationerna och det enda fria facket i Kina, CTU. Detta ­eftersom ACFTU inte arbetar för att få den kinesiska regimen att respektera och implementera ILO:s kärnkonventioner om bland annat föreningsfrihet och förhandlingsrätt.

Sverige. LO-förbunden fortsätter tappa medlemmar. Vid den senaste mätningen som gjordes sista december 2011 hade LO-förbunden förlorat sammanlagt 25 647 medlemmar jämfört med samma datum året innan. Det är dock den minsta minskningen på fem år. 

USA. I mars 2011 röstade republikanerna i Wisconsin igenom en lag som inskränker de offentliganställdas rätt att förhandla kollektivt. Den republikanske guvernören Scott Walker hävdar att det är ett sätt att minska budgetunderskottet. Fackrepresentanter men också Barack Obama hävdar å sin sida att det är ett sätt att försöka knäcka fackföreningsrörelsen. Samma reform planeras i andra delstater. I en fjärdedel av delstaterna har de ­offentliganställda inte rätt att förhandla kollektivt.

EU. EU-kommissionen lade 2011 fram ett förslag som kan komma att inskränka den fackliga konflikt­rätten. En del av förslaget är att införa en proportionalitetsprincip. Det innebär att rätten att strejka ska vägas mot vilka konsekvenser strejken får. Förslaget har mött hård kritik från fackligt håll. 

England. Under 2011 föreslog ­regeringen försämrade pensionsvillkor, med höjd pensionsålder, högre avgifter och lägre utbetalningar.


Framgångar 

 

USA. Lagförslaget om att inskränka de offentliganställdas rätt att förhandla kollektivt genomfördes även i Ohio (läs om Wisconsin på sidan 8). Förslaget upphävdes dock efter en folkomröstning i november 2011. Hela 62 procent av väljarna röstade för att upphäva lagen.

 Singapore. I mars 2012 beslutades det att hembiträden i Singapore får ledigt en dag i veckan. Tidigare har hembiträden i Singapore kunnat tvingas arbeta sju dagar i veckan i upp till två år.

 Indonesien. Efter elva månaders förhandling gick Nike, i januari 2012, med på att betala två års utebliven övertidsersättning till 4 500 indonesiska arbetare. Slutnotan blev 1 miljon dollar.

 Arabvärlden. Under den arabiska våren spelade facken en central roll i bland annat Bahrain och Tunisien. I Jordanien bildades i september 2011 en ny facklig samarbetsorganisation, ADTUF, med fackföreningar från tio länder.

 Arabvärlden. På den internationella kvinnodagen den 8 mars startades i Tunisien ett fackligt nätverk för kvinnor i arabvärlden. Nätverket består av 20 kvinnliga representanter från fackliga organisationer i åtta länder och startades av världsfacket IFS.

 Indien. I februari enades Indiens alla elva stora fackförbund tillsammans med 5 000 småförbund i en endagsstrejk i protest mot bland annat villkoren för bemannings­anställda, samt mot regeringens antifackliga politik.

 USA. Det senaste året har två Ikeaarbetsplatser fått facklig representation av det amerikanska industrifacket IAMAW. Först ut var Ikeas underleverantör Swedwood i Danville, som i slutet av 2011 tecknade ett kollektivavtal med IAMAW. Strax därefter röstade 61 procent av de anställda på Ikeas lager i Perryville ja till att låta IAMAW företräda dem fackligt. På båda arbetsplatserna har arbetsgivarna aktivt motarbetat fackets etablering.

 Israel. 450 000 israeler demonstrerade i Tel Aviv i september 2011 för ett rättvisare samhälle. Demonstranterna krävde minskade kostnader för bland annat mat, boende, utbildning och sjukvård. Demonstrationen var den största sedan protesterna startade i mitten av juli samma år.

 Brasilien. Den största strejkvågen på 20 år svepte 2011 över Brasilien. Bara i september månad hölls tre storstrejker med 70 000 metallarbetare, 40 000 postarbetare och hundratusentals bankanställda. Samtliga krävde bland annat högre lön. Metallarbetarna fick senare tioprocentiga löneökningar. 

 Internationellt. I juni 2011 antog ILO en internationell konvention som likställer hushållsarbetare med andra arbetare. Det innebär att tidigare närmast rättslösa hushållsarbetare världen över nu har rätt att bilda fackföreningar och förhandla om sin lön, arbetstid och andra rättigheter. 183 av FN:s medlemsländer ställer sig bakom konventionen.

 Burma. Regeringen i Burma har lovat att lagstifta om en ny arbetsrätt som ska tillåta fackliga organisationer. Nu återstår det bara att se om löftet infrias.

 Indonesien. I december 2011 vann indonesiska gruvarbetare över den amerikanska gruvjätten Freeport. Efter tre månaders strejk gick Freeport med på att betala ut lön för strejkperioden, en löneökning på 37 procent, samt förbättrade hälso- och utbildningsförmåner. Till en början krävde Indonesia Workers’ Union en löneökning på 1 000 procent.

 England. I november deltog två miljoner offentliganställda i den största strejken på 30 år. Skälet var regeringens förslag om försämrade pensionsvillkor (se sidan 8).

 

Källor


Tryckta:

Arbetaren

Arbetet
 

Internet:

www.arbetaren.se

www.arbetet.se

www.arbetsmarknaden.se

www.dagensarbete.se

www.ituc-csi.org

www.lo.se

www.politiken.se

www.svd.se

sverigesradio.se

www.tco.se

www.tcotidningen.se

www.uniglobalunion.org

www.utredarna.nu

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga