Täta kopplingar mellan M och vårdbolagen

Efter höstens vårdskandaler har en mängd kopplingar mellan Moderaterna och privata vårdbolag uppdagats. Det rör sig om allt ifrån karriärer som går från partiet in i bolagen, karriärer som går åt andra hållet, från bolagen in på höga poster i statliga bolag och myndigheter, till PR-hjälp och familjeband.

Samtidigt som regeringen går ut i media och beklagar sig över vårdskandaler och aggressiv skatteplanering gör enskilda moderater karriär inom den privata vården, och chefer och skattesmitare från den privata vården belönas med fina titlar inom offentliga bolag och myndigheter. Moderaterna i Stockholms distriktsordförande Henry Sténson har fått i uppdrag att leda Caremas krishantering. Det avslöjade tidningen Resume. Henry Sténsons PR-firma Brunswick leder krishanteringen för såväl Carema som för Caremas ägare Prime. Henry Sténson vill inte kommentera vilka han arbetar tillsammans med.

Kopplingarna till Moderaterna i Stockholms stadshus är flera. När vanvårdsdebatten rasade för fullt satt Stockholms tidigare stadsborgarråd, och Moderaternas före detta andre vice ordförande, Kristina Axén Olin, i TV4:s morgonsoffa och diskuterade Carema. Hon såg inga problem med att riskkapitalbolag bedrev vård och framhöll att hon själv går till Caremas vårdcentraler. Hon nämnde inte att hon samtidigt arbetade som etisk rådgivare åt Carema. Information som Carema efter inslaget snabbt raderade från sin hemsida.
Även Birgitta Holm, som tidigare satt i Stockholms kommunstyrelse och därigenom varit med och fattat många privatiseringsbeslut, gick rakt över till en chefsbefattning på Carema.

På högsta partinivå finns fler kopplingar till den privata vårdsektorn. Partistyrelsemedlemmen Gustaf Douglas ägde tidigare Attendo, samtidigt som han ansvarade för insamlingen till partiets
kampanjkassor. När han sålde bolaget till brittiska riskkapitalister gjorde han en vinst på 642 miljoner kronor.

Utöver rena personliga kopplingar finns på flera håll familjeband mellan Moderaterna och privata vårdföretag. Aleris vd Stanley Brodén, vars miljonlön Arbetaren tidigare rapporterat om, är gift med moderata riksdagsledamoten Anne Marie Brodén, som suttit i riksdagen sedan 2002 och har varit speciellt engagerad i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Attendo cares vd Henrik Borelius är bror till Maria Borelius, som under en kort period 2006 var handelsminister och riksdagsledamot för moderaterna.

Det har även uppmärksammats hur regeringen rekryterar personer till höga poster i statliga bolag och myndigheter från den privata vården. Björn Savén, miljardär och ordförande i IK Investment Partner, som äger vårdkoncernen Attendo och undkom skatt genom kreativ skatteplanering, erbjöds i våras en plats i det statliga bolaget Vattenfalls styrelse av regeringen. Björn Savén, som då var under granskning av Skattemyndigheten, hoppade dock av. Kenth Eliasson, tidigare chef på Carema, blev av regeringen Reinfeldt utsedd till generaldirektör för Statens Institutionsstyrelse så sent som i början av november.

Även Stockholms sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt har kritiserats för nära band till Carema och anklagats för att agera affischnamn åt koncernen då hon deltagit vid flera invigningar av nya Carema-vårdcentraler. Kristdemokraterna har kritiserat Moderaterna och ifrågasatt deras kopplingar till just Carema, men i KD:s bagage finns bland annat gruppledaren Mats Odells vårdskandal, där han sålde sitt vårdbolag Bellstasund för 72 miljoner. Köpare var en riskkapitalfond som i huvudsak finansierades av de AP-fonder Odell då i egenskap av finansmarknadsminister var högste ansvarig för.

Moderaternas presschef Johan Elmberg vill inte kommentera kopplingarna utan hänvisar till Moderaterna i Stockholm för vidare frågor om Henry Sténson, Birgitta Holm och Kristina Axén Olin. Han betonar dock att partiet inte tar emot pengar av företag eller organisationer.
– Vi har också beslutat att offentliggöra privata donatorer om de skänker mer än 20 000 kronor. Det kommer redovisas i årsredovisningen som kommer efter årsskiftet. Det är samma princip som alla de andra partierna har, säger han.
Moderaterna Stockholms kommunikationschef Elisabeth Somp vill inte heller kommentera huruvida kopplingarna är besvärande för partiet.
– Det här är spekulationer och obekräftade uppgifter, vi har inte fått bekräftat att det är så att Henry Sténson jobbar för Carema. Vad gäller Birgitta Holm så är hon i grunden sjuksköterska och har haft ett vikariat som chef på Carema, det ser jag inga problem med. Kristina Axén Olin är inte längre en aktiv politiker i Stockholm. Så vi kan inte kommentera det heller.
Är det inte lite väl många personliga band till ett skandalomsusat företag?
– Jag vill inte spekulera i det.