03 juli, 2020
17 juni, 2020
12 juni, 2020
10 juni, 2020
Intervjun

”Sjuksköterskor har blivit synliga”

När Sara Heyman, som journalist på Ekot, bestämde sig för att plugga till sjuksköterska, var det många som ifrågasatte hennes val som sågs som ett steg nedåt. Hon har sedan arbetat som sjuksköterska, skrivit en bok och gått tillbaka till journalistiken. När corona bröt ut tog åter jobb som sjuksköterska. Denna gång var omgivningens reaktioner positiva. Arbetaren träffar Sara Heyman för att diskutera synen på sjuksköterskan och om corona har inneburit en uppvärdering.

05 juni, 2020
22 maj, 2020
13 maj, 2020