Försörjningskravet

Det nya lönegolvet innebär att tusentals arbetskraftsinvandrare i Sverige riskerar utvisning. Försörjningskravet höjs den 1 november till 27 360 kronor. En lag som endast berör arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU.

Arbetaren har som en av få svenska tidningar följt konsekvenserna av den nya lagen underifrån med intervjuer, analyser och film.
Vi är också den enda svenska tidningen som har följt migrantarbetarnas egna protester och organisering i frågan.