FK nekar gravida

Försäkringskassan är allt för hård i sina bedömningar av ansökningar om graviditetspenning, den ersättning en anställd kan få under graviditeten om arbetsförmågan är nedsatt eller om jobbet är fysiskt påfrestande eller innebär risker. Det anser Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, som granskat Försäkringskassans tillämpning av lagstiftningen om graviditetspenning. Motiveringarna brister i vart tredje beslut och Försäkringskassan prövar alltför sällan de enskilda omständigheterna. ISF menar att med dagens tillämpning kan följden bli att kvinnor fortsätter arbeta och därmed utsätter sig själva och sina barn för onödiga risker.