Längre prövotid för unga anställda

Regeringen ger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth i uppdrag att utreda lärlingsprovanställningar, en ny anställningsform med utbildningsinnehåll som ska kunna erbjudas personer under 23 år i max 18 månader.

Lönerna för anställningsformen ska regleras genom
kollektivavtal. Såväl LO som TCO har dock varnat för att den riskerar att urholka ungas anställningsskydd. Detta då möjligheten att provanställa utökas från sex till 18 månader.