Fler kyrkogårdar för giftiga skepp

Trots att de så kallade skeppskyrkogårdar som redan finns på stränderna utanför Chittagong i Bangladesh har förorsakat enorma miljöskador planerar regeringen i landet nu för flera nya. De nya anläggningarna planeras i ett mycket känsligt naturområde och beslutet har väckt häftig kritik.

De arbetskraftsintensiva och farliga metoderna som används för att demontera gamla, uttjänta fartyg har länge kritiserats på både nationell och internationell nivå. Hälsoriskerna för de lågt betalda arbetarna är stora och den negativa påverkan på miljön dokumenterad. Fartygen som plockas ned är ofta 25–30 år gamla och innehåller bland många andra gifter stora mängder asbest, PCB och PVC.

Demonteringsanläggningarna i Sitakunda utanför kuststaden Chittagong har förgiftat både marken och vattnet i området och flera fiskarter har utraderats. Hundratals arbetare i industrin, som oftast jobbar utan någon som helst skyddsutrustning, exponeras dagligen för gifter och olycksrisken är hög i branschen.

De planerade platserna för nya skeppsdemonteringsanläggningar ligger i närheten av Patargatha, i sydvästra delen av landet, ett känsligt kustområde i utkanten av nationalparken Sunderbans. Floden Baleshwar, vid vilken anläggningen planeras, är dessutom fiskevatten för tusentals fattiga fiskare och småbönder. Rizwana Hasan från organisationen Bangladesh Miljöjurister kritiserar planerna på nya anläggningar.

– När regeringen misslyckats med att reglera förhållandena vid de gamla anläggningarna är det totalt oacceptabelt att expandera verksamheten till ytterligare ett ekologiskt känsligt område, säger hon till tidningen Daily Star.

– Vill regeringen förgifta kustens ekosystem och förstöra de kustnära skogarna? Har de inte lärt sig någonting från de förorenade stränderna, de försvinnande mangroveträsken och den tungt förgiftade marken och vattnet vid Sitakunda?

Bangladesh, Indien, Pakistan och Kina är de huvudsakliga importörerna av uttjänta fartyg. Om importen av fartyg fortsätter i samma takt som nu kommer Bangladesh inom 20 år att stå med 79 000 ton asbest och 270 000 ton PCB, två ämnen som är mycket skadliga och icke nedbrytbara.