Fler fast i skuldfällan

Inkassoföretagen bedriver vad som närmast kan karakteriseras som en skuldindustri som årligen kammar hem miljardvinster på människors olycka. På nätforumet Fattiga Riddare berättar överskuldsatta om indrivningsbolagens fula metoder.

– Folk förstår inte vår situation. De har väl sett Lyxfällan på TV3. Ett program där man väljer ut veckans idiot och talar om för vederbörande att om du ska bo kvar får du sälja Porschen och göra dig av med 14 av dina 28 kontokort samt äta sill i stället för rysk kaviar. Jag har aldrig ägt ett kontokort, aldrig haft ett lån förutom CSN. Som de flesta överskuldsatta råkade jag helt enkelt in i en oförutsedd situation, säger Pentti Salmenranta.

Just Pentti Salmenranta hamnade i en fälla som en hel del andra föräldrar hamnat i vid skilsmässa. När Försäkringskassan ska beräkna underhållsskyldigheten, utgår de från personens inkomster två år tillbaka i tiden. För någon som haft dubbel otur och samtidigt med skilsmässan blivit sjuk eller arbetslös, innebär det, som för honom, lätt att betalningarna hamnar på en omöjligt hög nivå.
– Sedan kommer annat efter, en elräkning blev försenad. Eon skickade den till Intrum Justitia. Det gör de väldigt fort nu för tiden. Hamnar man i de här bolagens klor är det kört. Dom lägger på avgift på avgift och skulden bara ökar, säger han.
Pentti Salmenranta har levt med utmätning från kronofogden och således på existensminimum i tio år.
Det beräknas finnas runt en halv miljon svårt skuldsatta i Sverige (se Arbetaren 3/2010), varav en betydande andel har så stora skulder att de aldrig tros kunna betala dem. De är så kallade evighetsgäldenärer.

Men den enes skuld är den andres guld. Redan före den nuvarande lågkonjunkturen omsatte de svenska inkassobolagen 3,6 miljarder om året och gjorde en vinst på 1,2 miljarder, en vinstmarginal på 33 procent. Några av de största är Alektum, Lindorff, Intrum Justitia, Svea Inkasso och Kreditinkasso.
Inkassobolagen driver in fordringar åt andra, men en ökande del av deras verksamhet är också att köpa gamla fordringar och driva in dem för egen del. Intrum Justitia uppger på sin hemsida att de ”förvärvar portföljer inom sin nisch till ett snittpris under 10 procent av deras nominella värde”.
När en fordran drivs till inkasso kan den, som Pentti Salmenranta nämner, växa mycket kraftigt genom allehanda avgifter och dröjsmålsränta, som kan vara så hög som 30 procent. På Fattiga Riddare, ett nätforum för överskuldsatta, hittar man åtskilliga exempel: en försummad elräkning på 145 kronor som utan påminnelse gick till inkasso förvandlades på bara tre veckor till 1600 kronor.
En annan forumdeltagare berättar om hur han efter lång kamp lyckades reglera sina skulder hos kronofogden – bara för att överraskas av en bortglömd kreditköpsskuld från 1990-talet, som ett inkassobolag köpt upp och ”aktiverade” när det såg att personen inte längre var insolvent. Den ursprungliga skulden på 4000 hade då växt till 19000.
Ulrika Ring, från föreningen Insolvens Stockholm, påpekar på sin blogg, att trots att reglerna kring skuldindrivning är en svårgenomtränglig djungel av begrepp som medelsvensson knappt hört talas om, har den skuldsatte ingen rätt till juridisk hjälp. Naturligtvis har han/hon inte heller råd att köpa in den. Motparten däremot har tillgång till all tänkbar juridisk expertis.
Ett annat exempel från Fattiga Riddare illustrerar vad det kan innebära: en man fick, genom forumet, tips om att en gammal skuld på ursprungligen 8000 kronor, övertagen av ett inkassobolag, kunde vara preskriberad. Något den också visade sig vara. Han hade genom åren haft löneutmätning och betalat 43500 kronor på en ogiltig skuld. Men kronofogden kontrollerar inte skulders giltighet om inte den skuldsatte själv klagar. Och inkassobolaget, som naturligtvis känt till reglerna, följde principen ”går det så går det”.

Erika Rönnquist Hoh, VD för inkassoföretaget Aktiv Kapital säger till Uppsala Nya Tidning att ”huvuddelen av våra intäkter i dag härrör från krisen i början på 1990-talet. Den nuvarande krisen kommer inte att påverka vår verksamhet positivt förrän om kanske 10-15 år”. Bolagets jättevinster (en marginal på 68 procent) kommer alltså från personer som fortfarande inte blivit fria från skulderna från nästan 20 år gamla konkurser och andra personliga katastrofer.

FAKTA Inkassoföretag

• Mellan 2000 och 2005 ökade antalet klagomål på inkassoföretagen med 75 procent enligt Finansinspektionen, som kritiserade bland annat ”tveksamma besök på arbetsplatser och i hemmet, eller hot om konkurs även vid mycket små skulder”.

• Alektum driver in skulder för varor som beställts av barn, vilket Konsumentombudsmannen, KO, anser är olagligt och har därför beslutat att pröva detta i domstol. Målet rör en flicka som på sin
18-årsdag krävdes på pengar för skolfoton tagna 2002.

• Intrum Justitia driver in skulder åt hittadirekt.se, som Svensk Handel klassar som ett bluffaktureföretag. Klagomål på bloggar, forum och konsumentsajter som cint.se visar att Intrum arbetat för hittadirekt.se åtminstone åren 2008–2009.

• Både Alektum och Intrum Justitia sitter i styrelsen för branschorganisationen Svensk Inkasso.