Fortsatta protester i Bangladeshs klädsektor

Efter en kort tids relativt lugn i den bengaliska klädsektorn präglades förra veckan återigen av våld och spontana arbetarprotester. Missnöje med löner och säkerhet i fabrikerna ser ut att ha legat bakom oroligheterna.

På måndagsmorgonen slog klädarbetare i Savar sönder fyra fabriker i protest mot att ägarna börjat montera ned maskiner för att flytta dem till en annan, lugnare, enhet. Protesterna, som ursprungligen började med agitation för löneförhöjningar inne på en av fabrikerna, fortsatte under förmiddagen utomhus i de närliggande områdena.
Efter att ha barrikaderat motorvägen och förstört fordon återvände de uppretade klädarbetarna till fabriksområdet där de attackerade flera produktionsenheter när de förstod att en flytt av maskinerna förbereddes. Polis som kallats till platsen sköt gummiklädda stålkulor mot demonstranterna och möttes av stenkastning.

På tisdagen brann det återigen i tröjfabriken Garib & Garib i Gazipur, samma klädfabrik där en brand härjade för två månader sedan och lämnade 21 döda arbetare. Åtminstone tio klädarbetare och brandmän skadades vid incidenten. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd men arbetare på fabriken sade att de hört en smäll på tredje våningen strax innan branden bröt ut.
Under eftermiddagen hölls demonstrationer utanför fabriksbyggnaden i protest mot den undermåliga säkerheten och motorvägen mellan Dhaka och Mymensingh blockerades under en timme.

På torsdagen valde fabriksägarna att stänga sex fabriker i Ashulia i Dhakas utkanter på grund av uppblossande oroligheter. Lokalbefolkning i området sade till tidningen Daily Star att arbetarna tog till våld när deras tio punkter långa kravlista förkastats av fabriksledningen. Kraven omfattade bland annat löneökningar och omflyttning av impopulära arbetsledare.
Arbetarna krossade fönster och slog sönder inredning i fabrikerna. Senare under förmiddagen flyttade protesterna ut i de närliggande kvarteren där demonstrationer och motorvägsblockader hölls.
Polisen använde vattenkanoner och batonger för att skingra demonstranterna och åtminstone 25 personer skadades vid de nästan två timmar långa sammanstötningarna.

Många av den senaste tidens protester i de bangladeshiska klädfabrikerna är spontana. Trots att de påvisar ett ständigt återkommande och genuint missnöje inom den exportorienterade och lågbetalda industrisektorn finns det, enligt fackföreningarna i landet, risker med de spontana protesterna.
– Om aktionerna inte är organiserade kan arbetarna råka väldigt illa ut, säger Amirul Haque Amin, ordförande i National Garments Workers Federation, NGWF, ett av de största facken i branschen.
– Fabrikerna har rätt att stänga och arbetarna står helt plötsligt utan försörjning. Vi har sett flera exempel på det. Bara om vi bygger upp styrkan hos våra fackföreningar kan vi klara av de svårigheter arbetarna ställs inför.

Från arbetsgivarsidan finns sedan länge en uppenbar oro över att de ständigt återkommande protesterna och produktionsstörningarna ska skrämma iväg klädproducerande företag från landet.