Mer polis mot textilarbetare

Vid ett möte förra onsdagen beslutade den bangladeshiska regeringen att skapa en speciell ”industriell polisstyrka”. Förslaget har diskuterats en tid och beslutet ska ses som ett försök att få stopp på de våldsamma protester som med jämna mellanrum blossar upp i sektorn för färdigsydda kläder, den så kallade RMG-sektorn. En sektor som för närvarande svarar för över 60 procent av landets exportinkomster.

I en första fas ska 1 400 poliser rekryteras till styrkan. Samma dag som beslutet fattades gick återigen klädarbetare ut i protester, den här gången mellan 4 000 och 5 000 arbetare vid Zahintexfabriken i Gazipur utanför Dhaka. De lade ned arbetet, krossade fönster och förstörde maskiner vid fabriken. Senare blockerades också trafiken på motorvägen Dhaka–Mymensingh under en halvtimme innan blockaden bröts upp av polisen. Arbetarna hävdade att protesterna gäller fabriksmyndigheternas beslut att sänka lönerna. En sänkning myndigheterna förnekar för att i stället hänvisa till att produktionen sjunkit och att lönerna sätts efter produktionsnormer.