xx

Sexköpsavhandling anmäls – och frias

Susanne Dodillets avhandling ”Är sex arbete?” anmäldes nyligen för forskningsfusk till Göteborg universitet. Universitetet finner inget fog för anklagelsen. – Man bortser helt från innehållet i vår anmälan, säger Jenny Westerstrand, en av anmälarna.

Avhandlingen har utlöst en hård debatt i bloggosfären men också i traditionella medier (se Arbetaren 14/2009). Dodillets grundfråga är hur Tyskland och Sverige – båda under socialdemokratiskt styre – kunde komma fram till olika politik i prostitutionsfrågan. Tyskland legaliserade, Sverige kriminaliserade sexköp.

Anmälarna är Jenny Westerstrand och Sven-Axel Månsson. Westerstrand har länge studerat debatten kring prostitution och hennes avhandling i juridik, ”Mellan mäns händer – Kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om prostitution och trafficking”, behandlar temat. Månsson är professor i socialt arbete på Malmö Högskola och har sedan 1970-talet forskat om prostitutionens aktörer samt varit sakkunnig i prostitutionsutredningar.

Westerstrand och Månsson ifrågasätter starkt historieskrivningen om hur den svenska sexköpslagen kom till i ”Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet”. I maj anmälde de avhandlingen för oredlighet i forskning till Göteborg universitet. De anför bland annat att Dodillet har fabricerat och undertryckt källmaterial, att hon far med osaklighet och missvisande presentation av resultat.

Nu har Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet, svarat anmälarna. Man anför att avhandlingen har examinerats och godkänts av betygsnämnden och att den därmed håller måttet. Rektor har också inhämtat ett utlåtande från den fakultetsnämnd som godkänt avhandlingen. Även den bedyrar att allt skötts korrekt.

Sist i utlåtandet skriver fakultetsnämnden: ”Fakultetsnämnden bejakar givetvis möjligheten för utomstående att anmäla misstanke om oredlighet i forskning till rektorn. […] Vi ser mycket allvarligt på att denna möjlighet missbrukas som ett redskap i tolkningstvister, för att göra utspel i kollegiala trätor eller för att bedriva politiska kampanjer.
– Förutom att man struntar i vad vi har anfört i sakfrågan och enbart går på formalia är det upprörande att vi också anklagas för att bedriva politisk kampanj, säger Jenny Westerstrand.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga