Systembolaget träffar sydafrikanskt fack

Systembolagets delegation som i förra veckan besökte Sydafrika för att undersöka arbetsvillkoren för landets vinarbetare hade bokat in en lång rad möten – dock inte med någon facklig organisation. Först efter påtryckningar från svenska och spanska fack kom ett möte med facket till stånd.

Nyligen avslöjade tidningen Råd & Rön att sydafrikanska viner som säljs på Systembolaget produceras under vidriga arbetsförhållanden. Bland annat uppges vinarbetarna bo i hyddor utan vatten, el eller fönster. Många arbetar dessutom med en lön som är lägre än minimilönen i landet.

Hittills har Systembolaget inte ställt några krav på hur deras produkter tillverkas, vare sig det gäller miljö eller arbetsvillkor.

Det var först 2007 som Systembolaget påbörjade arbetet med att ta fram en uppförandekod inom ramen för sitt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility, ”företagens samhällsansvar”). Den delegation som under förra veckan besökte Sydafrika för att bland annat undersöka arbetarnas villkor var ett led i detta arbete. Något besök med facket var dock inte planerat innan resan. Först efter påtryckningar från spanska och sydafrikanska fack samt syndikalistiska Driftsektion för Systembolagsanställda, DFSA, ändrade delegationen sina planer och träffade i fredags morse den fackförening, Sikhula Sonke, som organiserar arbetare på vingårdarna.
– Att mötet ägde rum är mycket glädjande. Vinarbetarnas fackförening Sikhula Sonke har förklarat för oss hur viktigt det är att Systembolaget träffar arbetarna själva och dess representanter när man ska besluta om arbetarnas villkor, säger Emil Boss, presstalesperson för DFSA som initierade mötet.

Nina Johansson, CSR-koordinator på Systembolaget, som var med på resan till Sydafrika är också nöjd med mötet med Sikhula Sonke som hon beskriver som ett av flera konstruktiva möten.
– Att det finns problem inom jordbruket känner vi till, men vi har inte tidigare haft kännedom om exakt vilka problem är, i vilka länder och hos vilka producenter.

Hon nämner problemet med otrygga arbetsvillkor och att minimilönerna inte alltid följs.

Systembolagets CSR-arbete görs i samarbete med företagets motsvarighet i de övriga nordiska länderna. Arbetet syftar till att ta fram en uppförandekod för företagens leverantörer vilka är de som köper in vinerna av producenterna. Först 2013 beräknas arbetet ha genererat ett färdigt ramverk för inköp av vin- och spritprodukter.

Att delegationen i Sydafrika bokat in en lång rad möten med leverantörer och producenter, men inget med den fackförening som organiserar vinarbetarna, förklarar Nina Johansson med att tiden var begränsad och schemat späckat.
– Men visst hade vi kunnat boka in möten med fackföreningar innan resan. Men det är något vi har lärt oss nu och som vi får ta med oss inför framtida resor.

Emil Boss på DFSA hoppas att Systembolagets nya kontakter med facket i Sydafrika kommer att ge resultat.
– Vi hoppas att detta leder till att Systembolaget förbättrar sina riktlinjer för sina underleverantörer, något som de borde gjort för länge sedan.

Under måndagen skickade Sikhula Sonke ett tackmeddelande till DFSA där de skrev att mötet med Systembolaget hade gett visst resultat.