Registret fortsätter växa

I söndags fyllde det syndikalistiska Registret, som organiserar papperslösa arbetare, ett år. Antalet medlemmar har snabbt vuxit och många fall har blivit uppmärksammade, vunnits eller lett till stridsåtgärder. – Registret är något av det bästa som hänt SAC, säger Amalia Alvarez, medlem i Malmö och Lunds LS och aktiv i Registret.

Registrets planerade årsmöte i söndags blev uppskjutet till den 10 november, på grund av för lågt deltagande. Alla medlemmar visste inte om årsmötet vilket resulterade i att endast 40 personer kom. Många papperslösa medlemmar har sin post till SAC:s huvudkontor, de som inte varit där har inte fått informationen om årsmötet, berättar Ruben Tastas-Duque, drivande i Registret:
– Det är ett stort problem. Nu ska vi ringa till alla medlemmar eller skicka e-post till de som har.

Medlemsantalet har snabbt vuxit till tusen personer under det gångna året och Ruben Tastas-Duque har en vision om att de ska vara 1500 innan årsskiftet.

Maruja Clemente, medlem i Registret och aktiv i Papperslösagruppen i Stockholms LS av SAC, ifrågasätter dock meningen med det stora antalet medlemmar.
– Majoriteten av medlemmarna är inte aktiva, det positiva är att många papperslösa har fått hjälp, men alla kämpar inte för samma sak. En grupps styrka måste bygga på att alla medlemmar organiserar sig själva och inte på en stor inaktiv massa, säger Maruja Clemente.

Från SAC:s arbetsutskott, AU, hörs lovord:
– Det syndikalistiska Registret gör någonting historiskt, de organiserar stora grupper av arbetare som andra fackförbund vägrar att ta i. Det är otroligt imponerande och jag kan bara se dem som ett strålande exempel för resten av organisationen att följa, säger Ola Brunnström.

För tre år sedan återupptog Papperslösagruppen i Västerorts och Skärholmens LS registermetoden, en syndikalistisk metod som härstammar från tidigt 1900-tal (se Arbetaren 49/2007). Metoden går ut på att arbetarna själva sätter pris på sitt arbete och genom bland annat hot om blockad genomdriver sina krav i förhandlingar med arbetsgivaren.

För att skapa regler kring hur registermetoden skulle användas samlades 250 arbetare till ett stormöte på ABF-huset i Stockholm i oktober förra året och startade Registret.
– Det är ingen egen falang inom SAC, registret är en metod, ett verktyg för klasskampen, som kräver organisering, säger Ruben Tastas-Duque.

Under sitt första år har Registret arbetat med cirka 600 fall, varav 450 har lösts genom ett telefonsamtal eller ett brev. Resten har lett till längre förhandlingar och ibland till kraftiga stridsåtgärder som att arbetsplatsen har satts i blockad. Blockader har genomförts mot ett trettiotal arbetsgivare – ibland flera mot en och samma arbetsgivare – och i 21 fall har Registret segrat. Under det gångna året har också Registrets krav på lägsta lön höjts från 80 till 100 kronor i timmen, men endast i tre fall har lönehöjning varit det enda kravet. Enligt Ruben Tastas-Duque handlar en typisk konflikt oftast om att arbetsgivare inte betalar ut lön i tid eller alls, men också om att arbetare blivit trakasserade när de har krävt sin rätt.

Registret hanterar stora summor pengar i form av skadestånd och uteblivna löner från arbetsköpare. Har medlemmarna full insyn i ekonomin?
– Ja, den medlem som vill kan titta på bokföringen. En kommitté sköter ekonomin och böckerna är inlåsta i ett kassaskåp, säger Ruben Tastas-Duque.

Byggbranschen och hotell- och restaurangbranschen har varit känsligast för blockader, medan det varit svårare att få igenom krav för städare på andra arbetsplatser och för anställda i privata hem.
– De som använder sig av hushållsnära tjänster behandlar papperslösa värst. De betalar ofta ingenting och den anställda är beroende av mat och husrum från arbetsköparen, säger Ruben Tastas-Duque.

Registret ska genom den nystartade kampanjen Papper åt alla, börja arbeta för att papperslösa medlemmar ska få uppehållstillstånd. Bland annat genom att utnyttja den nya lagen om arbetskraftsinvandring som gör det möjligt för utomeuropéer att ansöka om uppehållstillstånd om man har ett arbetskontrakt. Registret ska i förhandlingar och genom hot om blockad kräva kontrakt för alla anställda medlemmar. Men trots arbetskontrakt i Sverige kan papperslösa inte ansöka om uppehållstillstånd här, utan måste åka till sina hemländer eller dess närliggande länder, för att ansöka. Något som alla papperslösa inte kan göra.

Fakta/Det syndikalistiska Registret
Registret har cirka tusen medlemmar, varav 800 är papperslösa. Enskilda personer och delar av SAC Syndikalisterna, som sektioner och LS, kan bli medlemmar. De medlemmar som inte är organiserade i SAC sedan tidigare blir medlemmar
i Västerorts och Skärholmens LS.

Registret har ingen styrelse. Varje söndag träffas de för verksamhetsbeslut. På mötet väljs kommittéer som har ansvar för olika områden som ekonomin, den fackliga organiseringen och medlemsregistrering. Kommittéerna kan avsättas och ställas till svars av söndagsmötena.