Analys

Kvinnor har mest att vinna

Att kvinnorna fick nog och gick ut i strejk på Novamedfabriken beror på en lång omvandlingsprocess till en nyliberal politik som allra värst drabbat kvinnor. Därför är det kvinnor som är de mest aktiva i Sociala forum.

Vi lever i en värld som genomgått en nyliberal förändringsprocess, något som kan förstås som det senaste stadiet i kapitalismens utveckling. Den kapitalistiska ideologin har förnyat sig för att övervinna de utmaningar som kriserna på 1970-talet förde med sig. Denna omvandlingsprocess kunde endast förverkligas genom att bli världsomfattande. Därför har kapitalismen inte bara globaliserats utan också skapat global fattigdom, hunger, arbetslöshet, krig och olika typer av diskriminering där kvinnor är särskilt drabbade.

Den av nyliberalismen understödda kapitalismen har tillsammans med de strukturella anpassningsprogrammen (SAP) – som bland annat innebär ökad satsning på exportorienterad industri, avregleringar och privatiseringar, nedskärningar i offentlig sektor med mera – skapat en värld av vinnare och förlorare. Sett utifrån ett globalt perspektiv är kvinnor den grupp som förlorat mest på denna utveckling. I motsats till kapitalismens tidigare stadier, går utvecklingen under det nuvarande mot att exploatera den kvinnodominerade arbetskraften hårdast. Därför är kvinnor också de mest drabbade, både socialt och ekonomiskt.

”Möjligheten för kvinnor att arbeta” har blivit den magiska, men bedrägliga formeln för den nyliberala ideologin. Man menar att denna möjlighet skulle fungera som ett verktyg i kampen mot patriarkatet. Genom att använda denna tveeggade taktik har företag, regeringar, arbetsgivare, IMF, WB, WTO, kort sagt alla representanter för den nyliberala ideologin, fortsatt öka sina vinster. För trots att antalet kvinnor som förvärvsarbetar relativt sett har ökat, är antalet arbetslösa kvinnor fortfarande högre än antalet arbetslösa män. Kvinnor återfinns oftare än män i låglöne- och deltidsarbeten och i tillfällighetsarbeten med låg status, inte sällan utförda i hemmen.

I motsats till vad som påstås har ”möjligheten” för kvinnor att arbeta därför inte undergrävt den patriarkala kapitalismen. Det har snarare hjälpt till att stärka den på lång sikt genom att endast skapa kortsiktiga kompromisser. Och även om kvinnor ”kommer ut och arbetar” har de fortfarande huvudansvaret för hushållet, barnen och vården av de gamla. På så sätt exploateras kvinnor dubbelt. Men samtidigt har kvinnliga arbetare världen över intensifierat motståndet och kampen mot denna politik. Antalet organiserade kvinnor ökar och antiglobaliseringsrörelsen stärks. Det är kvinnor som är mest aktiva i kampen mot fattigdom, våld och diskriminering. Ett motstånd som tar sig olika uttryck, där demonstrationer och strejker på gator och arbetsplatser är några.

Översättning: Hans Falk

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga