Papperslösa tar makten över lönen

Arbetsgivare som anställer papperslösa ska inte längre kunna dumpa priserna. Genom ett nytt register över minimilöner tänker de papperslösa ta makten över lönesättningen. Arbetaren var med när registret invigdes i helgen.

– Kan vi anta paragraf sju? undrar Ruben Tastas-Duque.

– Kan vi inte lägga till antipatriarkal också, säger Amalia Alvarez, nybliven pristagare av syndikalisternas civilkuragepris.

Det är söndag eftermiddag och den stora Z-salen i ABF-huset i Stockholm är i det närmaste fullsatt. Det är det nygamla syndikalistiska registret som har konstituerande möte och är i full gång med att anta principförklaring. En stor del av deltagarna på mötet är papperslösa arbetare från Latinamerika, medlemmar i Västerorts respektive Skärholmens LS och ligger bakom pånyttfödelsen av registret, en metod som användes av arbetare i Sverige redan i början av 1900-talet.

Det var 2005 som Skärholmens LS började jobba med papperslösa arbetare. Redan från början tillämpades den så kallade registermetoden för att kräva en minimilön för medlemmarna. Medlemmar ur papperslösagruppen har jobbat i ett par månader för att förbereda registret genom veckovisa möten. Registret samlar information om löner och arbetsvillkor hos olika arbetsgivare som facket sedan använder sig av för att kräva vad de anser är rimliga löner.

– Vi kollar i registret vad vi fått för ett visst arbete tidigare och sedan lägger vi fram det som krav till arbetsköparen, säger Ruben Tastas-Duque när registret presenteras under mötet.

– Sedan kan arbetsköparen välja det eller inte men han kan inte gå till någon annan och ta underpriser, då blockerar vi.

Ruben Tastas-Duque hoppas att registret kommer att växa till att omfatta allt större grupper av arbetare, samt att det i förlängningen ska ge facket möjlighet att fördela arbete. Tanken är att en arbetsgivare ska gå till facket och där köpa arbetskraft. I SAC:s tidiga historia sågs metoden som det främsta medlet för att gradvis införa syndikalism i samhället. Men i nuläget koncentreras arbetet på osäkra anställningar och i synnerhet på situationen för papperslösa arbetare.

Varför inte bara kräva att kollektivavtalet följs även för papperslösa?

– Registret är mycket mera dynamiskt. Höjs inflationen till exempel kan vi kräva högre lön direkt. Registret är aldrig bundet och är mer rakt på sak, vi säljer vår arbetskraft och vi måste sätta ett pris på den.

Ruben Tastas-Duque beräknar att ungefär hälften av det arbete som papperslösa utför sker helt svart. Inom byggbranschen är den andelen mycket större.

Där jobbar folk åt underleverantörer till underleverantörerna. Informationen som arbetarna får om sin arbetsgivare är ofta knapphändig, de får i många fall bara ett namn och ett telefonnummer.

– Men eftersom vi känner till arbetsplatsen kan vi ta reda på vilken kund som beställt jobbet och därigenom få reda på hur mycket de har betalat. Utifrån de uppgifterna beräknar vi lön och kräver den av arbetsköparen, säger Ruben Tastas-Duque.

Ungefärliga lönekrav som registret driver för en kvalificerad byggarbetare är cirka 100 kronor i timmen, för okvalificerade 80 kronor i timmen, i fickan. För städ- och hotelljobb ungefär detsamma beroende på ob-tillägg.

Ruben Tastas-Duque tror att närmare hälften av cirka 2000 papperslösa latinamerikaner i Stockholmstrakten är organiserade i LS, av dem är ett par hundra aktiva. De har lyckats i många fall och fått igenom sina krav, nu senast i striden med Team Företagsservice AB (se Arbetaren 41/2007). Ruben Tastas-Duque hoppas att nästa grupp att rekryteras är den stora grupp irakier som på senare år kommit hit.

– Många av de papperslösa arbetarna kommer att få papper så småningom och då kan de föra in registret i mer etablerade arbeten också.

I paragraf fem säger ni att ”Ett slag mot en kamrat i registret är ett slag på alla medlemmar i registret och kommer att hämnas”. Är det bra att kalla det för hämnd?

– Vi har använt det med flit för att få folk att reagera. Jag tycker vi ska hålla fast vid traditionen av att kalla saker för dess rätta namn. Det är till exempel löjligt att prata om arbetsgivare; de ger inte. Och när en arbetsköpare gör något mot en kamrat så agerar vi, det är ju hämnd, säger Ruben Tastas-Duque.

Fakta / Idé från 1913
Att vara papperslös kan innebära att du är helt utan papper, att du sökt och nekats asyl men valt att stanna kvar, eller att du har temporärt arbetstillstånd i väntan på att en asylansökan utreds.

Registret är ett fackligt verktyg med en historisk förelaga inom SAC. 1913 formaliserades idén på ett syndikalistiskt möte i Gävle. Metoden går i korthet ut på att sammanställa en prislista över arbete inom olika branscher. Informationen ska sammanställas och användas för att undvika att löner pressas ner.