xx

Patriarkat på sjukhuset

Kvinnor gynnas av den svenska jämställdheten. Men allra mest gynnas män. Jag har svårt att dra någon annan slutsats efter att ha lyssnat till Sarah Wamala på Folkhälsoinstitutet. Hon utgår från den nationella folkhälsoenkäten i sin analys av hur kvinnor och män upplever sin situation. Där framkommer att kvinnor är fattigare och löper större risk […]

Kvinnor gynnas av den svenska jämställdheten. Men allra mest gynnas män. Jag har svårt att dra någon annan slutsats efter att ha lyssnat till Sarah Wamala på Folkhälsoinstitutet. Hon utgår från den nationella folkhälsoenkäten i sin analys av hur kvinnor och män upplever sin situation. Där framkommer att kvinnor är fattigare och löper större risk för ekonomisk kris än män. Kvinnor är oroligare för att mista sitt arbete och de är sju gånger räddare än män för att gå ut. De är mer stressade både på arbetet och i hemmet.

För att mäta ”äktenskapsstressen” frågar man bland annat om krisiga förhållanden, icke-kärleksfulla relationer, tillit, partner som inte är den närmast förtroliga, missbruk, våld, otrohet och otillfredsställande sexliv. Män uppfattar situationen annorlunda och uppger ingen risk för ”äktenskapsstress”. Kvinnor lever längre än män – men tendensen är att kvinnors medellivslängd minskar och mäns ökar.

Anna Klerby rapporterade om genusskillnader i psoriasisbehandlingen i Stockholms läns landsting. Majoriteten av läkarna och sköterskorna är kvinnor. Alla trodde att behandlingen var könsneutral. Men. Män fick den bättre och dyrare behandlingen, utförd på sjukhus. Kvinnor fick den billigare behandlingen som har fler biverkningar. De köper medicinen själva på Apoteket och sköter behandlingen hemma. Dessutom tvättar de handdukar och materiel – medan männens går i sjukhusets tvättkorg. Så upptäcktes skillnaderna; i männens omklädningsrum fanns alltid mer tvätt än i kvinnornas. Könsfördelning bland patienter var jämn, diagnoserna likaså.

Min reflektion är att kvinnor fostras till egenvård – inte minst genom medierna – på ett helt annat sätt än män. Män omvårdas mer när de väl söker sig till vården. För att få veta varför män söker sig till vården i senare stadier av sjukdom än kvinnor krävs ytterligare genusanalys.

Jämställdhetspolitiken är inte speciellt genuskänslig. Den tar för lite hänsyn till kvinnors och mäns olika levnadsvillkor. Det kommer att påpekas i skuggrapporten till Sveriges femte och sjätte rapport till Committee for Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, Cedaw. Hit rapporterar de stater i FN som ratificerat Konventionen om kvinnors rättigheter vart fjärde år och ”förhörs” i FN i New York. Ideella organisationer gör en alternativ rapport till FN. För första gången ska ett avsnitt om mediernas roll ingå och i det arbetet deltar jag. Medierna är avgörande för hur vi tolkar samhället. De förstärker genusförväntningar, döljer genusfakta och påverkar hur vi uppfattar hot, rädsla och människovärde.

För övrigt borde Svenska Dagbladet också fråga alla ministrar om de är demokrater.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga