Ledare

Satsa på männen

Män får för lite uppmärksamhet. Detta ställningstagande är – trots att pojkar får mer uppmärksamhet än flickor i skolan, trots att mer satsas på pojkars idrott än på flickors och trots att män får högre löner än kvinnor – inte ett uttryck för ironi. Däremot sammanfattar det att män som slår kvinnor inte är föremål […]

Män får för lite uppmärksamhet. Detta ställningstagande är – trots att pojkar får mer uppmärksamhet än flickor i skolan, trots att mer satsas på pojkars idrott än på flickors och trots att män får högre löner än kvinnor – inte ett uttryck för ironi. Däremot sammanfattar det att män som slår kvinnor inte är föremål för någon större uppmärksamhet, varken i media, forskning eller samhälleliga insatser för att ta itu med problemet.

I måndags deltog jämställdhetsministern i en hearing utifrån rapporten ”Mäns våldsutövande – barns upplevelser” som bland annat kartlagt de verksamheter i Sverige som arbetar för att få misshandlande män att upphöra med sin våldsutövning mot kvinnor och barn. Forskarna har hittat 50 sådana verksamheter, varav endast ett fåtal kommer i kontakt med ett större antal män. Och endast vid elva av verksamheterna finns ett säkerhetstänkande som gäller de kvinnor och barn som är utsatta för våldet.

Rapporten har samtidigt kartlagt den forskning som pågår för att utröna vilken effekt olika verksamheter riktade mot män som slår har. Forskarna konstaterar att det finns ett begränsat antal relevanta projekt, ja faktiskt bara ett enda som rör män som använt våld mot sin partner. Bristfälligt är ett svagt ord för att sammanfatta situationen.

Vi vet väldigt lite om vilka insatser som är effektiva för att stoppa män som slår kvinnor. Och intresset för att ta reda på mer är alltså ytterst litet. Detta trots att våldet antagligen ökar. Förra året polisanmäldes 24 024 misshandelsbrott inklusive grov misshandel mot kvinnor över 15 år. Mörkertalet är stort. Enligt Brottsförebyggande rådet kan det faktiska antalet kvinnor som utsätts vara fyra eller fem gånger fler.

Detta våld mot kvinnor är inte bara är en fråga om kränkningar, smärta, traumatiserade barn, kvinnors mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa. Det är dessutom ett stort ekonomiskt samhällsproblem. Förra året konstaterade forskaren Katarina Weinehall vid Umeå universitet att en man som misshandlar en kvinna och barn kan kosta samhället cirka två miljoner kronor, med tanke på kostnader för polis, rättsväsende, kriminalvård, kvinnojourernas verksamhet, sjukvård, tandläkare med mera.

Jämställdhetsminster Nyamko Sabuni har deklarerat att våldet mot kvinnor står högt upp på hennes politiska dagordning. Och under nästa år ska hon utarbeta en handlingsplan för åtgärder mot män som slår.

Hittills har våldet mot kvinnor framför allt handlat om sjukvård, akut skydd för kvinnor och plåster på såren. Männen sätts möjligen i fängelse, men återfaller ofta i liknande brott. Därför bör Nyamko Sabuni omgående ta reda på vilka åtgärder som är effektiva och genomföra dem brett.

Antagligen krävs en reformering av hela värnpliktssystemet för att nå resultat. I stället för att krypa runt i skogen med feta vapen iklädda kamouflagekläder får männen göra värnplikt på mansjourer, där större delen av tiden ägnas åt egen empatiträning och självmedvetenhet om aggressivitet och våld. Därefter jourverksamhet för att stoppa andra män.

Kan det fungera? Ingen vet. I värsta fall kan det leda till omvänd effekt, i de fall kvinnor stannar i relationer med våldsamma män just för att de söker hjälp hos mansjourer, vilket kan väcka ett falskt hopp om detta inte leder till att de faktiskt slutar kontrollera och slå.

Men om fred ska inbegripa kvinnofrid krävs mod att våga förändra. Då måste kunskap inhämtas, drastiska åtgärder vidtas, stora resurser avsättas – och det snabbt.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga