Inrikes

Fackliga konflikter för SAC 2002-2006

Hösten 2002En socialsekreterare, tillika skyddsombud, på socialförvaltningen i Kopparberg går ut i strejk. Skyddsombudet har i flera år påtalat brister i arbetsmiljön, och gång på gång blivit utan lönepåslag. Under vintern avslutas strejken: arbetsgivaren köper ut honom för två årslöner. Två diskare på Universitetet i Luleås restaurang går ut i strejk. De kräver att de […]

Hösten 2002
En socialsekreterare, tillika skyddsombud, på socialförvaltningen i Kopparberg går ut i strejk. Skyddsombudet har i flera år påtalat brister i arbetsmiljön, och gång på gång blivit utan lönepåslag. Under vintern avslutas strejken: arbetsgivaren köper ut honom för två årslöner.

Två diskare på Universitetet i Luleås restaurang går ut i strejk. De kräver att de båda, som gör samma jobb, ska ha lika hög lön. Arbetsköparen Sodhexo sätter in strejkbrytare första dagen, något som försvaras av Hotell- och restaurang-arbetarförbundet. Efter en knapp vecka återgår diskarna till arbetet – utan löneförhöjning.

Vintern 2002
Medlemmarna i den syndikalistiska sektionen på fritidshemmet Korpen på Södermalm i Stockholm varslar om strejk. Sektionen får igenom sina krav – att fritidshemsföreståndaren ska arbeta alla sina timmar på fritidshemmet och inte som skolledningen tidigare beslutat även på den intilliggande skolan – utan att behöva strejka.

Våren 2003
En LS-medlem anmäler solidaritetsorganisationen Emmaus i Björkå för förtal efter att hon jämförts med Hitler och Goebbels av arbetsledningen. Konflikten har då pågått i nästan ett år och grundar sig i Emmaus i Björkås motstånd mot en nybildad syndikalistisk arbetsplatssektion och dess kamp för rättvisa lönevillkor. SAC förlorar förtalsmålet i Arbetsdomstolen. I december 2005 får den sista syndikalisten på solidaritetsorganisationen sparken efter att Handels gått med på undantag i turordningsreglerna. Kalmar LS kräver skadestånd för brott mot anställningsrätten. Tre år senare driver Kalmar LS kampanjer mot Emmaus, i mars 2006 sätts de i blockad. Förhandlingar om eventuella brott mot Lagen om anställningsskydd, Las, pågår fortfarande.

SAC tar genom Transportsyndikatet den stora europeiska tågstrejken till Stockholm. I till exempel Frankrike står tågen helt stilla, i Stockholm ställs 17 avgångar in. Strejken riktar sig mot EU:s beslut att konkurrensutsätta godstrafiken.

Ett trettiotal syndikalister varslar om strejk mot Irakkriget. Strejken pågår under tre timmar fredagen den 4 april och samlar till slut ett tiotal medlemmar, de allra flesta från Stockholms universitet.

SAC lägger sympativarsel för Kommunals planerade strejk.

SAC:s mediesyndikat anmäler ett trettiotal medieföretag för att de inte anmäler lediga tjänster till arbetsförmedlingen. SVT, Göteborgs-Posten och Sundsvalls Tidning lovar bot och bättring.

Hösten 2003
Syndikalisten Anders Nilsson från Strängnäs LS gör en lönekartläggning på sin arbetsplats Xponcard. Det är startskottet på en lång konflikt. Anders Nilsson får, tillsammans med 15 arbetskamrater, sparken när Sif-klubben på Exponcard går med på att i flera fall strunta i turordningsreglerna. Tre personer sägs upp på grund av arbetsbrist, trots det blir Sif-klubbordförandens fru och son anställda. Ordföranden befodras. I september 2005 får Anders Nilsson ett hemligt belopp mot att han avsäger sig rätten till förtur enligt Las.

Hösten 2004
SAC sympativarslar om strejk mot Posten. Sammanlagt 2000 postanställda från Seko, SAC och Facket för service och kommunikation berörs, men innan strejken hinner bryta ut backar arbetsgivarorganisationen Almega. En lönetrappa införs och nyanställdas löner höjs med 1 300 kronor.

Vintern 2004/2005
Postanställda syndikalister på Östermalim och Norrmalm i Stockholm inleder en blockad mot utdelningen av Metros Hus och hem-bilaga. Posten svarar med lockout. Syndikatet går ut i strejk, Sekomedlemmar agerar strejkbrytare.Efter flera veckors strejk går Posten med på att förstärka bemanningen de dagar bilagor delas ut.Samma sommar strejkar postanställda på Södermalm mot samma sak, även de når viss framgång.

Johan Larsson, medlem i Göteborg LS, blir uppsagd från sitt jobb som undersköterska efter att ha protesterat mot vanvård. Arbetsdomstolen ogiltigförklarar uppsägningen, men Larsson får inte tillbaka jobbet. Däremot får han 80000 kronor i skadestånd och 16 månadslöner i avgångsvederlag.

Våren 2005
SAC:s tunnelbanesektion strejkar i två dygn, bland annat för rätten till säkra anställningar. 160 avgångar ställs in. Strejken får stort stöd, bland annat från Seko-klubben i tunnelbanan.

Justitieombudsmannen riktar hård kritik mot Hofors kommun, som upprepade gånger kritiserat SAC-medlemmen och miljöinspektören Pär Åslund för att han yttrat sig offentligt om miljökontorets bristande tillsyn.

Sommaren 2005
Ägaren till sportbaren Gloria i Malmö ingriper i en flygbladsutdelning och går till attack med en påk. Syndikalistiska arbetssäljare hade dessförinnan tröttnat på 15 timmar långa arbetspass och uteblivna löner.

Medlemmar i Malmö LS strejkar mot företaget Sydassistans för att bryta tystnaden om sexuella trakasserier mot personliga assistenter. När en LS-medlem anmälde att hon trakasserats svarade Sydassistans med att ge henne sparken.

Hösten 2005
Seko klubb 119:s ordförande Per Johansson får sparken och vild strejk utbryter i tunnelbanan i Stockholm. Nio av tio tåg står stilla under en dags morgonrusning. SAC varslar om politisk strejk. Connex beslutar om sjukintyg från första dagen för att undvika vild strejk bland Seko-medlemmar. Trots det deltar många Seko-medlemmar i SAC:s strejk. Vart tredje tåg står stilla under ett dygn.

Tidningsutdelaren Bo Roger Nordström i Uppsala får sparken efter att först ha bytt fack från Transportarbetareförbundet till SAC och därefter försökt värva fler medlemmar till SAC på arbetsplatsen. ”Illojalitet och arbetsvägran”, säger arbetsköparen.
Nordström nekas återanställning, men får 220000 kronor i en uppgörelse med arbetsköparen UNT distribution.

Vintern 2006
Sängbutiken Sova sparkar en anställd som är medlem i Malmö LS. Blockader mot företaget inleds i Malmö, Göteborg och Stockholm. Till slut nås en uppgörelse, den sparkade medlemmen får ett hemligt belopp i skadestånd. Efter fackets hot om strejk och blockad får Maryam Torkaman, medlem i Skärholmens LS, inte bara behålla sitt arbete som vårdbiträde i Hässelby-Vällingbys hemtjänst: hennes vikariat omvandlas till en fast tjänst. Torkaman hade klagat på bristande information och frågat när hennes vikariat skulle omvandlas till en fast tjänst, när chefen svarade med ett omöjligt schema och indragna arbetspass.

Liv Marend, Malmö LS, försöker inleda en enpersonstrejk mot konditoriet Lundagård i Lund, efter en konflikt om arbetstider. Ägaren svarar med att dra ner henne i källaren och hota henne och hennes familj till livet. Hotet polisanmäls och Malmö LS utför flera blockader mot företaget.

Våren 2006
Solna LS sätter bemanningsföretaget Snille bemanning i nyanställningsblockad och utför flera bojkottaktioner mot Snilles kund Fortum värme. Kravet är att trygga anställningar. Snille stämmer Solna LS på 200000 kronor för olovliga stridsåtgärder. Efter att Fortum satts i blockad vid flera tillfällen går Snille med på att teckna kollektivavtal i maj. Den uppsagda medlemmen får 20000 kronor, Solna LS 40000 och Snille drar tillbaka sitt skadeståndskrav.

Postanställda SAC-medlemmar sätter en försändelse med propagandamaterial från Nationaldemokraterna i blockad. Flera Seko-medlemmar sjukskriver sig för att slippa dela ut den.

Strängnäs syndikalistiska kommunsektion stämmer Strängnäs kommun i Arbetsdomstolen, AD. Kommunen har vägrat förhandla om sektionsmedlemmarnas löner, eftersom sektionen saknar kollektivavtal. Istället vill de hålla individuella förhandlingar. I oktober får syndikalisterna rätt, AD slår fast att kommunen brutit mot medbestämmandelagen och utdömer ett skadestånd på 30000 kronor.

Sommaren 2006
Hemtjänstpersonal i Hässelby-Vällingbys hemtjänst går ut i strejk för bättre arbetsmiljö och för att den personal som inte fått sina vikariat förlängda ska återanställas. Efter 27 dagars strejk backar kommunen: medlemmarna får tillbaka sina arbeten, de blir dessutom fast anställda.

Medlemmar i den syndikalistiska driftsektionen Göteborgs tidningsbud strejkar och försätter distributionsföretaget VTD i blockad, efter att två medlemmars distrikt utökats utan att lönen samtidigt höjts. Strejken avslutas när medlemmarna accepterar en uppgörelse från VDT.

Ett tjugotal medlemmar i Malmö LS blockerar ingången till Fosie stadsdelsförvaltning, blockaden rör arbetsförhållandena på ett gruppboende. Polisen ingriper mot blockaden. Vid en senare blockad filmar polisen deltagarna och griper tre av dem. Nästa blockad blir våldsam. Polisen attackerar deltagarna med pepparsprej och släpar bort dem från platsen.
Vid en demonstration mot polisvåld två veckor efteråt ingriper polisen igen: med mera våld. Stödaktioner med Malmö LS genomförs i flera städer.

De syndikalistiska sjuksköterskorna på Universitetssjukhuset Malmö allmänna sjukhus, Umas, inleder en strejk nattetid för bättre bemanning och bättre arbetsförhållanden. Drygt tre veckor senare avslutas strejken när klinikledningen presenterar en preliminär handlingsplan för bättre arbetsmiljö.

En grupp papperslösa utnyttjas som städare på lyxhotell i Stockholm. Efter att en av dem fått sparken påbörjar den syndikalistiska sektionen på arbetsplatsen en kamp i det tysta. Efter att de hotat att bland annat dela ut flygblad utanför hotellet valde arbetsköparen att förhandla. Resultat: den sparkade papperslösa återanställs, kollektivavtal skrivs för samtliga an-ställda.

Hösten 2006
Storstockholms postsyndikat blockerar utdelningen av valpropaganda från Sverigedemokraterna.

Borås LS inleder en blockad mot Manpower efter att en medlem fått sparken från bemanningsföretaget. Snart sprider sig blockaderna även till Kalmar, Malmö och Stockholm. Manpower drar tillbaka varslet om uppsägning. Konflikten fortsätter eftersom Borås LS menar att företaget sagt upp medlemmen på ett lagvidrigt vis. Bland annat blockeras infarten till Ericsson i Borås vilka har många anställda från Manpower.

En syndikalistisk präst från Malmö som nekats en utlands-tjänst med hänvisning till hans allergi, vinner i AD. Svenska kyrkan döms att betala Malmö LS rättegångskostnader, samt 50000 kronor i skadestånd till prästen för olaga diskriminering.

Strängnäs syndikalistiska kommunorganisation tar strid mot de båda kommunala badhusen i Strängnäs. En medlems schema har förändrats när han återvänder från sin pappaledighet, något som gör det omöjligt för honom att klara vardagen som ensamstående förälder.
Till en början genomför man blockader, men om kommunen inte visar förhandlingsvilja kommer strejk att utlysas i slutet av oktober.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga