Inrikes

Fortsatt press på arbetslösa

I programmet, som kom efter ett kritiskt reportage om att arbetsgivarna översvämmas av jobbansökningar, hänvisade Christina Storm Wiklander till ett direktiv från AMS intranät den 1 mars. Men i direktivets text nämns i själva verket ingenting om kraven på att söka ett visst antal jobb per månad. – Nej, det står ingenting om det uttryckligen […]

I programmet, som kom efter ett kritiskt reportage om att arbetsgivarna översvämmas av jobbansökningar, hänvisade Christina Storm Wiklander till ett direktiv från AMS intranät den 1 mars. Men i direktivets text nämns i själva verket ingenting om kraven på att söka ett visst antal jobb per månad.
– Nej, det står ingenting om det uttryckligen eftersom sådana krav, på att söka ett visst antal jobb, är något som vi aldrig har gått ut med till att börja med, utan det är de lokala arbetsförmedlingarna som missuppfattat. Däremot har vi i chefssamtal gjort klart för länsarbetsnämnderna att det här inte är något som skall förekomma längre, säger Christina Storm Wiklander.
Henrik Lund på Sveriges Anställningslösas Landsorganisation menar att det varierar hur mycket arbetsförmedlingarna tagit till sig de nya instruktionerna.
– På en del håll verkar de ha slutat, andra medlemmar har fått precis samma krav som förut, och åter andra har i stället fått det inskrivet i sina handlingsplaner hur många jobb de måste söka.

Arbetslöse ”Markus” i Göteborg är en av de som upplevt den sistnämnda modellen.
– Jag frågade min arbetsförmedlare om jag skulle söka fem jobb i månaden och då svarade han ungefär ”nej, det är omgjort, nu gäller att vi skriver vi in i din handlingsplan att du skall ha sökt tio-tolv jobb under handlingsplansperioden”, som är tio veckor då. Så i praktiken är det lika många jobb man måste söka per vecka i genomsnitt, berättar han.
– Om det har gått till så är det fel, något sådant ska inte stå i handlingsplanerna, säger Christina Storm Wiklander.
Henrik Lund är mycket kritisk:
– Det är tydligt att AMS bara kom med sitt nya direktiv för att SVT varit på och frågat dem om söktvånget. Men de vill ha kvar det eftersom kravens verkliga funktion inte är att hjälpa arbetslösa att hitta jobb utan en helt annan: att de arbetslösa ska fungera som inflationsdämpare, säger han.
I en doktorsavhandling från januari i år konstaterade sociologen Margareta Bolinder att arbetslösa som söker många jobb statistiskt sett inte har högre chanser att få ett än de som söker färre. Inte heller arbetslösa som sänker sina krav på lön och arbetsvillkor får jobb i högre utsträckning än andra, enligt avhandlingen.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984