Inrikes

Avtal förbjuder skatt på flygbränsle

Internationella avtal hindrar effektivt alla typer av regleringar av flyget. Chicagoavtalet från 1944 reglerar det internationella luftrummet och förbjuder bland annat skatt på flygbränsle.Med detta avtal som bas skapades ICAO, International Civil Aviation Organisation, ett permanent flygpolitiskt organ inom FN med säte i Montreal.– Chicagoavtalet omöjliggör miljöstyrande avgifter. Därför är internationellt flyg befriat från moms […]

Internationella avtal hindrar effektivt alla typer av regleringar av flyget. Chicagoavtalet från 1944 reglerar det internationella luftrummet och förbjuder bland annat skatt på flygbränsle.
Med detta avtal som bas skapades ICAO, International Civil Aviation Organisation, ett permanent flygpolitiskt organ inom FN med säte i Montreal.
– Chicagoavtalet omöjliggör miljöstyrande avgifter. Därför är internationellt flyg befriat från moms och bränsleskatter. Med få undantag gäller samma sak för inrikesflyg. ICAO företräder enbart branschens intresse, säger Magnus Nilsson på Naturskyddsföreningen.
Hösten 2004 försökte USA blockera framtida möjligheter att bekämpa växthusgasutsläpp inom ramen för ICAO, liksom utrymmet för enskilda länder att vidta sådana åtgärder. EU-länderna lyckades dock stoppa förslaget.

Ett annat hinder för att låta flyget betala för sin klimatpåverkan är Open Skies. Det är ett förslag till avreglering av flygtrafiken mellan EU och USA.
Det innehåller en paragraf som innebär att åtgärder för att minska buller och utsläpp från flygtrafik måste godkännas av samtliga EU-länder och USA innan de får genomföras. Oenigheter måste överlämnas till en kommitté bestående av regeringar, flygplatser och flygbolag.

Utöver detta faller utsläppen från det internationella flyget utanför Kyotoprotokollet.
Trots att protokollet uppmanar ICAO att utarbeta mekanismer som minskar flygets växthusgasutsläpp har inga resultat åstadkommits. USA:s försök under 2004 att hindra miljöåtgärder för flyget visar på svårigheterna att nå meningsfulla resultat inom ICAO.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga