Inrikes

Utsläpp på hög höjd farligare än på marken

Regeringen och samarbetspartierna kom under höstens budgetförhandlingar överens om att införa en ny flygskatt, som en del av den nya gröna skatteväxlingen. Skatten ska införas den första juli i år och kommer att innebära att priset för att flyga ökar. En biljett inom Europa kommer att kosta 96 kronor mer medan resor utomlands och i […]

Regeringen och samarbetspartierna kom under höstens budgetförhandlingar överens om att införa en ny flygskatt, som en del av den nya gröna skatteväxlingen. Skatten ska införas den första juli i år och kommer att innebära att priset för att flyga ökar. En biljett inom Europa kommer att kosta 96 kronor mer medan resor utomlands och i affärsklass ökar med 430 kronor, enligt Svenska dagbladet.
– Tanken om ett folkflyg är inte realistisk, säger Lennart Olsen, politiskt sakkunnig i miljöpartiet. Flygtrafiken ökar med 4 procent per år och vållar större miljöskador än både bil och buss. Även om skatten inte minskar flygtrafiken ska den dämpa tillväxten.

FN har beräknat de globala koldioxidutsläppen till 25 miljarder ton per år. För att återställa balansen i ekosystemet måste det minska till tio miljarder ton per år. Utsläpp på 10000 meters höjd är mellan två och fem gånger så farliga som utsläpp nära marken. Och även om bilen drar ungefär lika mycket bränsle per mil och passagerare som ett flygplan skapar flygresans koldioxidutsläpp en större växthuseffekt eftersom det sker på hög höjd.
– Om miljöovänliga transportmedel blir dyrare kanske fler avstår från onödiga resor, säger Lennart Olsen.
Skatten är omstridd. Regeringen med miljöpartiet och vänsterpartiet menar att skatten ska minska utsläppen i miljön och öka statskassans intäkter med 1,4 miljarder kronor per år. Motståndarna till skatten – såväl Svenskt näringsliv som fackförbundet Transport och andra intresseorganisationer – hävdar å sin sida att skatten främst kommer att slå mot låginkomsttagare som inte kommer att ha råd att fortsätta flyga, och på sikt hotar tusentals arbetstillfällen inom transport och turism. Inte heller kommer miljön att förbättras, menar de.
– En skatt som tas ut per passagerare motverkar sitt syfte eftersom den inte stimulerar till användande av moderna och miljövänliga plan. Den stimulerar inte heller till ett effektivare utnyttjande av planens kapacitet. Skatten kan bli direkt kontraproduktiv, skriver organisationerna på DN Debatt den 4 januari.
Lennart Olsen håller med om att jobben inom flygindustrin kan minska något, men menar att skatten i stället kan leda till fler jobb inom järnvägen.

I dag betalar flyget varken koldioxidskatt eller energiskatt.
– Flygskatten är ett steg på vägen. Fram tills nu har flyget levt i någon slags gräddfil och inte behövt ta sitt ekologiska ansvar. Med skatten tvingas de att betala för sina miljöskador, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Svenska naturskyddsföreningen.
Jonas Åkerman vid avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH ser lagen som en tillfällig lösning.
– Dagens snabba ökning av flygtrafiken är inte ekologiskt hållbar. Efter skatten kan de som tidigare flög välja att åka tåg eller att inte resa alls. Det dämpar flygtrafiken, men en skatt på bränslet hade gett större effekt, säger han.
Ursprungstanken var också en bränsleskatt.
– Men den innebär i dagsläget praktiska problem eftersom planen flyger över hela jorden och kan tanka i länder utan skatt, säger Lennart Olsen.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga