Kultur

Diagonal satsar brett

Tanken med Diagonal ?r att den skall vara ett forum och instrument f?r de sociala r?relserna i Spanien. Varje nummer s?ljer i omkring 8000 exemplar varav 2500 ?r prenumeranter. Det ?r ?nnu bara i Madrid man kan k?pa den i alla kiosker, i ?vriga landet s?ljs den p? alternativst?llen, och av olika utomparlamentariska organisationer. – […]

Tanken med Diagonal ?r att den skall
vara ett forum och instrument f?r de sociala r?relserna i
Spanien. Varje nummer s?ljer i omkring 8000 exemplar varav
2500 ?r prenumeranter. Det ?r ?nnu bara i Madrid man kan k?pa
den i alla kiosker, i ?vriga landet s?ljs den p? alternativst?llen,
och av olika utomparlamentariska organisationer.

– Men vi diskuterar en mer omfattande
distribution ?ven i Barcelona och Zaragoza, s?ger Decio Machado
Flores, en av initiativtagarna till Diagonal och anst?lld
p? tidningen.

Decio sitter tillsammans med sju andra
medarbetare och svettas framf?r datorerna i den lilla redaktionslokalen
i ett industriomr?de i Madrid. Lokalen h?r till ett
lager som ?gs av en medlem i kommunistpartiet som l?ter redaktionen
arbeta d?r gratis. Resten av lagret anv?nds till att
f?rvara solidaritetsmaterial som samlas ihop f?r att
skickas till V?stsahara eller Kuba.

I b?rjan skedde allt arbete med Diagonal
ideellt, men nu har man tre heltidsanst?llda och tv? deltidare.
Alla andra jobbar fortfarande utan ers?ttning.

– I framst?llningen av varje
nummer deltar i stort sett 250 personer om vi r?knar tidningskollektivet,
skribenter, fotografer, tecknare, layoutare, distribut?rer,
prenumerationsansvariga och st?dgrupper ute i landet, s?ger
Decio.

Tidningens uppl?gg och inriktning
beslutas p? storm?ten d?r de omkring 35 personerna i tidningskollektivet
deltar. Dessa kommer fr?n anarkosyndikalistiska fack, milj?grupper,
ungdomsorganisationer, kvinnogrupper, studentorganisationer,
husockupanter, flyktingst?djare och andra sociala r?relser.
Storm?tena ?r grunden f?r tidningen och det ?r h?r
de hetsiga diskussionerna h?lls. Vissa ?mnesomr?den
?r n?mligen ganska polemiska och skapar oenighet.
Hur ska man hantera ?mnen som Kuba, Venezuela och den
regionala nationalismen, som den i Baskien? Storm?tena
s?tter kriterier f?r hur arbetet med dessa fr?gor
ska vara. Artiklar om Baskien som st?der ETA:s v?pnade
kamp publiceras exempelvis inte, medan artiklar som f?respr?kar
sj?lvstyre kan g? med.

En annan fr?ga d?r man
kan vara oense ?r vilka annons?rer som ska till?tas.
Annonser tas in, men det ?r en liten inkomstk?lla.

Organisationer som st?r tidningen
n?ra f?r gratis annonsplats, medan partier och
stora f?retag i allm?nhet inte f?r annonsera.
Sexistiskt och rasistiskt inneh?ll ?r bannlyst.

Tidningen anv?nds redan nu i
den dagliga kampen. F?rutom genom att annonsera i tidningen
anv?nds artiklar ur den som information till m?ten
och demonstrationer, och de publiceras i organisationernas
egna organ.

Stadsdelsgrupper och husockupanter
anv?nder specialtemat om fastighetsspekulation i sina
kampanjer. F?nggrupper har spridit avsl?jandet
om att ?ver tusen f?ngar i de spanska f?ngelserna
har avlidit de senaste fyra ?ren. Ett avsl?jande
som ocks? gav genklang i El Pa?s, landets st?rsta
tidning, som gjorde ett eget reportage om fr?gan.

– Vi har sett en tendens att n?r
vi har kommit ut med ett nummer s? kan vi l?sa
om samma sak i ?vrig press en vecka senare. Det visar
att ?vrig media l?ser oss, s?ger Decio

Diagonal har f?rkastat copyright,
och anv?nder sig av copyleft. Det ger r?tten att
publicera artiklar ur tidningen under f?ruts?ttning
att f?rfattarens och tidningens namn anges. Kommersiell
press f?r dock betala om den vill publicera n?got.

Tidningen trycks p? ekologiskt
papper, omslagsplasterna ?r ekologiska liksom tryckf?rgerna.

– Det blir dyrare f?r oss, men
d? ?r vi konsekventa med det vi f?respr?kar,
f?rklarar Decio.

Diagonal best?r av 48 sidor
och har en m?ngd olika avdelningar: internationella sidor,
Spanien/Latinamerika, massmedia, kropp och h?lsa, ekonomi
och arbetsmarknad, utbildning, frihet och r?ttigheter,
kalendarie, sport och kultur.

H?lsoavdelningen hade nyligen
ett reportage som avsl?jade att nudism ?r lagligt
i alla offentliga utrymmen. Det finns helt enkelt inte n?gon
lag som f?rbjuder folk att kl? av sig nakna var
som helt i Spanien.

Sporten tar upp s?dant som normalt
sett inte f?r mediautrymme: damidrott, minoritetsporter
och schack. Just nu f?rbereds ett avsl?jande om
Florentino P?rez, Real Madrids ordf?rande, som
?r en stor fastighetsspekulant och g?r fotbollen
till ett enda stort f?retag.

Den tolvsidiga kulturdelen, varav
fyra sidor ?r humor och satir d?r bland annat m?nga
latinamerikanska tecknare medverkar, har ett starkt socialt
och v?nsterpolitiskt inneh?ll. Under h?sten
intervjuades Fernando Le?n om sin uppm?rksammade
film Princesas som handlar om tv? prostituerade kvinnor
i Madrid. F?rf?ljda arabiska kvinnliga f?rfattare,
underjordisk teater och kommersialisering av litteraturen
?r andra teman som tas upp.

Under v?ren hade tidningen en
l?ng serie om nyliberalismens effekter i olika l?nder.

Den svenska delen skrevs av
Arbetarens chefredakt?r, som beskrev Sverige som en tredje
v?gens modell mellan nyliberalism och socialdemokratisk
v?lf?rd. SAC:stunnelbanesektion skrev i samma nummer
om tunnelbanearbetarnas strejk i Stockholm.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga