Inrikes

“Brå tar inte hänsyn till diskriminering”

Brottsförebyggande rådet, Brå, kom förra veckan ut med rapporten Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet. Där jämförs misstankar om brott hos invandrare och invandrares barn med personer födda i Sverige med svenska föräldrar. Bland annat visar studien att misstankar om brott mot andra generationens invandrare är betydligt lägre än mot de som […]

Brottsförebyggande rådet,
Brå, kom förra veckan ut med rapporten Brottslighet
bland personer födda i Sverige och i utlandet. Där
jämförs misstankar om brott hos invandrare och invandrares
barn med personer födda i Sverige med svenska föräldrar.

Bland annat visar studien att misstankar
om brott mot andra generationens invandrare är betydligt
lägre än mot de som själva invandrat till Sverige.

– Det här går emot mångas
föreställningar, där man ofta förknippar
ungdomskriminalitet med invandrarungdomar, säger Felipe
Estrada, forskare vid Institutet för framtidsstudier.

I andra länder finns statistik
som visar på motsatsen. Enligt Estrada beror skillnaden
på att inföddas och invandrares levnadsvillkor
är mer lika i Sverige än i till exempel Frankrike
eller Holland.

Estrada tillbakavisar folkpartisten
Mauricio Rojas försök att förklara invandrargruppers
brottslighet med deras kulturarv.

– Helt uppenbart är den mest
långsökta förklaringen till kriminalitet att
det skulle ligga i människors kultur. Man begår
inte brott för att ens förälder råkar
vara från ett visst land, utan det finns andra, betydligt
mer närliggande orsaker.

Även om Felipe Estrada tycker
att rapporten är välbalanserad jämfört
med den bild som kommit fram i debatten, finns det flera faktorer
som han inte tycker att studien har tagit hänsyn till.
Ett exempel är att Brå utgått från
brottsmisstänkta individer, där invandrare oftare
felaktigt utpekas som gärningsmän. Boendeförhållanden
och skillnaden mellan storstäder och landsbygd är
ett annat exempel.

– Om man skulle jämföra
svenskar och invandrare som bodde på samma ställe
skulle de små skillnader som kommer fram i Brå:s
rapport troligen bli ännu mindre.

Simon Andersson arbetar som jurist
med en statlig utredning om makt, integration och strukturell
diskriminering och är än mer kritisk till Brå.

– Det finns mycket forskning som visar
att svenskar är mer benägna att anmäla brott
av invandrare och att polisen oftare kollar invandrare på
stan. Men det nämner man bara i förbigående.

Simon Andersson tycker också
att rapportens sätt att spekulera kring kultur och svenskhet
är märklig och problematisk.

– I inledningen står det
att en av anledningarna till att man ville göra undersökningen
var att Sverige fått en högre andel invandrare
från kulturer som är mer olik vår. Då
utgår man alltså från att dessa personer
skulle vara mer brottsbenägna.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga