Inrikes

Välbeställda män fuskar mest

Dagen efter artikeln i Metro publicerades reaktioner från partiledarna i samtliga riksdagspartier och några andra kända profiler, som sammanfattades av tidningen som ”Skärp er, svenskar”. Undersökningen innehåller en hel del märkliga definitioner och beräkningar, och reportern har förbigått några av de intressantaste slutsatserna av materialet. För att komma fram till siffran 140 miljarder kronor, motsvarande […]

Dagen efter artikeln i Metro publicerades
reaktioner från partiledarna i samtliga riksdagspartier
och några andra kända profiler, som sammanfattades
av tidningen som ”Skärp er, svenskar”.

Undersökningen innehåller
en hel del märkliga definitioner och beräkningar,
och reportern har förbigått några av de intressantaste
slutsatserna av materialet.

För att komma fram till siffran
140 miljarder kronor, motsvarande ”1,9 miljoner höftledsoperationer”,
som enligt Metro alltså är vad ”svenskarna
undanhåller staten varje år”, har tidningen
slagit ihop ett antal fenomen som de kallar ”fusk och
vardagsbrott”.

Där ryms 12,5 miljarder i obetalda
skatteskulder, trots att det inte är brottsligt i sig
att vara skuldsatt. Tvärtom kan en person hamna i den
situationen enbart på grund av olyckliga omständigheter.

1,5 miljarder och 12 miljarder härrör
från försäkringsbedrägerier respektive
snatterier, det vill säga brott som drabbar privata företag,
men som ändå räknats med i summan av vad ”svenskarna
undanhåller staten”.

Hela 100 miljarder, över två
tredjedelar av totalsumman, kommer från skattefusk.
Eftersom den offentliga sektorns totala skatte-intäkter
2004 var 1 283 miljarder, motsvarar det ett bortfall på
knappt 8 procent.

Här får vi även en
social profil på den typiske skattefifflaren, en ”välutbildad
medelålders man som bor i storstad”. Medan svartjobbaren
tenderar att vara en ”yngre, lågutbildad man är
hans arbetsgivare vanligen en ”välutbildad man med
hög inkomst som bor i villa”. En slutsats är
alltså att den grupp som fuskar bort de absolut största
summorna från staten är män ur överklassen
och övre medelklassen.

Inom socialförsäkringssystemet
uppger Metro, med Riksrevisionen som källa, att upp till
13 miljarder betalas ut som en följd av fusk. Riksrevisionens
pressekreterare Kicki Uggla:

– Jag har aldrig hört talas om
den siffran. Jag har också läst artikeln och undrar
var de har fått uppgiften i från, för den
kommer definitivt inte från oss. Vi har över huvud
taget inte gjort någon sådan sammanställning
på senare tid. Vi gjorde en studie 1995 och kom fram
till 5-7 miljarder i felaktiga utbetalningar, men med stor
osäkerhet i skattningarna, säger hon.

Försäkringskassan har gjort
nyare utredningar om fuskets utbredning inom olika delar av
systemet. Bland annat har det uppskattats att 1,5 procent
av aktivitetsstödet till arbetslösa utbetalas felaktigt,
och att fusk kan uteslutas i 96 procent av alla sjukfall där
försäkringskassan haft särskild anledning att
göra en kontroll.

Försäkringskassans Stig
Orustfjord säger i Metro-artikeln:

– Det är inte ett så stort
problem i pengar, men det blir ett problem för tilltron.
Om det blir en allmän uppfattning att de som får
ersättning är fuskare, börjar man titta snett
på dem som har de här bidragen”.

Vilket skulle kunna tolkas som att
det är fokuseringen på fusket, snarare än
fusket i sig, som är ett samhällsproblem.

En annan av Metros punkter är
gratisåkning i kollektivtrafiken, som beräknas
till den i sammanhanget blygsamma summan 250 miljoner för
Stockholm, Göteborg och Malmö.

– SL är ingen opartisk källa.
De kommer med nya siffror hela tiden. Och de undersöker
aldrig hur många som inte alls skulle ha råd att
åka om de var tvungna att betala, eller hur mycket alla
väktare och nya spärrar kostar, kommenterar Planka.nu:s
Anna Nygård.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga